×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته های انترنتی

حالا با استفاده از بسته های قابل انعطاف زمان از روشن، می توانید با دوستان تان از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشید.

بسته های انترنتی

 

انترنت

قیمت (افغانی)

برای فعال سازی کد ذیل را به 555 ارسال کنید

  برای غیر فعال سازی کد ذیل را به 555 ارسال کنید

 ماهانه

1.5 جی بی

350

M1

UM1

 ماهانه

3 جی بی*

450

M3

UM3

 ماهانه

5 جی بی 

649 

M5 

UM5 

 ماهانه

7 جی بی**

899

M7

UM7

 ماهانه

10 جی بی 

1099 

 M10

UM10 

 ماهانه

 15 جی بی

1499 

 M15

UM15 

  

 *2.5 جی بی انترنت + نیم جی بی فیسبوک

**6.5 جی بی انترنت + نیم جی بی فیسبوک

  

شرایط و ضوابط

 

 • فعال سازی
  • مشتریان نمی توانند در عین زمان بیش از یک بسته سعادت را فعال نمایند.
  • مشتریان می توانند در طی مدت اعتبار، بسته خود را از یک بسته سعادت به بسته دیگر آن تغییر دهند و یا تمدید نمایند، اما برای فعال سازی بسته جدید نیاز است تا بسته قبلی را غیرفعال نمایند.
  • بعد از تغییر بسته، مشتریان میتوانند از امتیازات باقی مانده بسته قبلی خود الی ختم مدت اعتبار آن استفاده کنند.
  • سعادت نرخ های اساسی خواهد داشت که بر اساس تعرفه های سعادت تعیین می شود و همچنین دارای سه بسته مختلف با فیس ماهانه می باشد.

 

 •  فعال سازی رومینگ - خدمات رومینگ از طریق پیام کتبی و دایل کردن قابل فعال سازی است

 

 • مدت اعتبار - اعتبار بسته ها بر اساس ماه های سال است. تمامی بسته ها به طور اتومات تجدید می گردند. زمان و امتیازات بسته ها به طور تناسبی داده می شود، بناءً اگر مشتری بسته سعادت را در روز پانزدهم ماه فعال کند، سیستم از او نصف مبلغ را اخذ نموده و مشتری نصف امتیازات بسته را بدست می آورد که تا آخر همان ماه مدار اعتبار است. پس از ختم اعتبار بسته، شرکت روشن برای اخذ مجدد فیس ماهانه، مدت سه روز منتظر می ماند و بعد از گذشت سه روز، تعرفه های عادی (سعادت) قابل تطبیق می باشد.

 

 • مقررات استفاده از بسته اصلی و فواید اضافه شده - زمانی که مشتریان تمام امتیازات ماهانه خود را مصرف کنند، آنان می توانند یک بسته دیگر را فعال کرده و یا هم بدون بسته به استفاده خود ادامه داده و هزینه آن را بپردازند. اگر مشتریِ سیم کارت سعادت، یک بسته بزرگ را فعال کرده و بسته دیگر را نیز فعال نمایند، هنوز هم قادر خواهد بود که از امتیازات باقی مانده خود استفاده نمایند.

 

 • قواعد فعال سازی فواید اضافه شده - مشتریان سعادت همچنین قادر خواهند بود فواید اضافه شده سعادت و دیگر فواید اضافه شده بزرگ را فعال نمایند.