×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
"خدمات مشتریان "کال سنتر

ایجاد مراکز تماس، مدیریت و حفظ آن می تواند هزینه بر، پیچیده و زمان گیر باشد. اما حالا با خدمات مرکز تماس/ تماس صوتی روشن، شما می توانید سرمایه گذاری اولیه خود را کاهش داده و نظر به نیازمندی تان رشد کنید.

مراکز تماس (کال سنتر)

 

در بازار رقابتی و پرازدحام امروزی، خدمات برتر به مشتریان دارای اهمیت بسیار است. با استفاده از خدمات مرکز تماس/تماس صوتی روشن، شرکت های بزرگ و کوچک جدید و فعلی می توانند خدمات مشتریان خود را به آسانی و با انعطاف، تقویت کنند.

زیربنا و سهولت های مدرن

 • ارزان:  طوری طراحی گردیده تا با مشتریان تان از طریق تلیفون/سیستم صوتی در ارتباط بوده، و یک دیتابیس ارزشمند را برای شرکت خود ایجاد کنید.
 • پرداخت آسان: جهت ایجاد زیربنا برای مرکز تماس، نیازی به سرمایه گذاری پیش از پیش نیست. فقط کافی است هزینه کارمند و ویژگی هایی که به آن نیاز دارید را بپردازید.
 • افزایش قابلیت تولید:  مصروفیت های شما را کاهش داده تا وقت تان را بیشتر را با مشتریان و جذب مشتریان جدید صرف نمایید.
 • راه حل های اختصاصی:  راه حل هایی متناسب برای تجارت کوچک یا بزرگ شما.
 • انعطاف پذیری بیشتر:  نیازمندی های جایگاه خود را در ساعات ازدحام، افزایش یا کاهش دهید.
 • حذف تجارت غیر ضروری:  به شما اجازه می دهد تا بالای تجارت اصلی خود تمرکز کرده، یا ما همزمان به مشتریان تان خدمات ارائه کنیم و طرح های جدیدی را ایجاد کنیم.
 • نیروی کار با مهارت:  منتخب برای پاسخ گویی به نیازهای شما
 • مربیان حرفه ای، آموزش با معیارهای جهانی را ارائه می کنند.
 • مجهز شده با تکنالوژی برای ارزیابی کیفیت تماس که به شما کمک میکند تا از کیفیت خدمات به هر مشتری اطمینان حاصل نمایید.
 • ادغام با ویژگی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): مرکز تماس روشن با سهولت نظارت/ثبت تماس مجهز شده است که به شما کمک می کند تا تک تک تماس مشتریان را از نظر کیفیت بررسی کنید و اطمینان حاصل نمایید

مزایای خدمات

بهبود کیفیت ارتباط با مشتری

 • پاسخ دهی سریع
 • پاسخ دهی مرتبط به سوالات: مشتریان به یک نماینده در دسترس که قابلیت حل مشکل را داشته باشند، وصل خواهند شد.
 • جواب شخصی: افزایش تماس (شرایط لازم برای این که نمایندگان شما بتوانند به فایل آرشیو مشتریان تان دسترسی داشته باشند)

 فروشات خود را افزایش دهید و خدمات مشتریان خود را موثرتر بسازید

معلومات در باره برند و محصولات مربوطه را میتوان با مشتریان از طریق پیام خوش آمدید به اشتراک گذاشت ، پیام های ابراز سپاس می تواند به مشتریان تان ارسال گردد و همچنین زمان های ترتیب داده شده ارائه می گردد تا فعالیت های کاری نمایندگان تان بهتر گردد.

افزایش کارایی

از آن جایی که این خدمات کاملا از سوی ما ارائه می گردد، شما می توانید مسائل عملیاتی را به ما واگذار کنید تا شما فقط بر تجارت خود تمرکز داشته باشید.

افزایش حمایت برای کارمندان مرکز تماس شما

مدیریت، ارسال و توزیع تماس ها به وسیله ویژگی ACD مدیریت می شود (توزیع کننده اتومات تماس ها). با این ویژگی مطمئن خواهید شد که تماس و تمام معلومات مربوط به آن به طور کامل ادغام می شوند و این که مشتریان تان به طور کارامد به بهترین نماینده بعدی که در دسترس است، راجع می شود و تمام معلومات مربوطه، به نماینده ای که تماس را پاسخ می گوید، ارائه می گردد. ابزارهای دیگری نیز در دسترس اند تا به نمایندگان شما برای پاسخ دادن موثرتر، کمک کنند.