×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
موسیقی و معلومات برای تماس در حال انتظار

در هنگام دریافت تماس و زمانی که مشتریان تان پشت خط منتظرمی باشند، آنها را از کمپنی خود، ارزش ها و خدمات آن آگاه سازید

نغمه تماس شرکتی

نغمه تماس شرکتی (CRBT) شرکت ها را قادر می سازد تا زمانی که کسی به خط تلفن شرکتی آنان تماس می گیرند بتوانند محصولات خود را تبلیغ نمایند، به طور مستقیم بازاریابی کرده و تماس گیرندگان را درباره ارزش های شرکت و خدمات آن مطلع بسازند.

 

با نغمه تماس شرکتی، شما می توانید

  • زمان انتظار را برای تماس گیرندگان به جایگاهی برای تبلیغ محصولات خود تبدیل کرده و یا آهنگ شرکتی مورد نظر خود را نشر نمایید.
  • نغمه های شرکتی متفاوت را برای اوقات گوناگون تنظیم نمایید – صبح، ایام رخصتی، نوروز، عید و غیره.
  • به تجارت خود و آخرین محصولات تان رونق دهید و رابطه خود با مشتری را بهبود ببخشید.

 

روش فعال سازی

همین امروز شماره 333 را دایل نموده و با تیم روشن به تماس شوید.