×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
ازدیاد الکترونیکی کریدت روشن

پیشاپیش برنامه ریزی کنید تا در صدر قرار داشته باشید. ازدیاد الکترونیکی کریدت به شما کمک می کند مقدار دقیق کریدتی را که برای تماس بعدی تان نیاز دارید انتخاب نموده و آن را اضافه کنید و از مقدار آن از طریق پیام کتبی مطلع شوید.

ازدیاد الکترونیک کریدت 

حالا می توانید با استفاده از این خدمات، به مقدار مورد نیازتان کریدت اضافه نموده تا به مشتریان تان رسیدگی کنید و یا رهنمودهای لازم را به کارمندان تان ارائه نمایید. این خدمات در تمامی نمایندگی های روشن و فروشندگان مجاز در سراسر کشور قابل دسترس است.

 

با ازدیاد الکترونیک کریدت، شما میتوانید

  • به هر اندازه که ضرورت دارید کریدت اضافه نمایید.
  • از هزینه های اضافی جلوگیری کنید. شما فقط به اندازه کریدتی که از این طریق خریداری می کنید، پول پرداخت خواهید کرد. از مقدار کریدت ازدیاد شده تان با یک پیام کتبی آگاه شوید.

 

هزینه

کریدت های موجود از 25 افغانی شروع گردیده و تا 5000 افغانی (هر مقداری که در این محدوده خواسته باشید) قابل دسترس است.

 

برای معلومات بیشتر -  به شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.