×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
ازدیاد آنلاین کریدت به گونه آسان

زمانی که عجله دارید و نیاز به کریدت پیدا می کنید، روش آنلاین ازدیاد کریدت به شما کمک می کند تا به سرعت و آسانی بتوانید به مکالمات خود با مشتریان ادامه دهید.

شیوه جدید در ازدیاد آسان کریدت به گونه آنلاین 

شیوه جدید در ازدیاد آسان کریدت به گونه آنلاین، خدماتی است که مشتریان پیش پرداخت به کمک آن می توانند از راهی آسان و بدون مواجهه با کدام زحمت، انتظار و یا فیس راجستر، از هر جای دنیا به موبایل خود کریدت اضافه نمایند. از این طریق شما حتی میتوانید به موبایل های پیش پرداخت مشتریان دیگر روشن نیز کریدت اضافه نمایید.

 

با خدمات ازدیاد آسان کریدت به گونه آنلاین ، شما میتوانید

  • برای پرداخت هزینه معاملات آنلاین تان، از حساب فعلی PayPal خود یا هر کریدت کارت معتبر دیگری استفاده نمایید.
  • به تمامی سیم کارت های پیش پرداخت روشن کریدت اضافه نمایید.

راجستر نمودن در خدمات ازدیاد آسان کریدت به گونه آنلاین

با استفاده از هر نوع کریدت کارت معتبر، یا حساب PayPal خود، به موبایل تان یا مشتریان دیگر روشن، کریدت اضافه نمایید.Click Here

هزینه -  برای استفاده از این خدمات هیچ گونه فیسی محاسبه نمی گردد.


برای معلومات بیشتر
-
  به شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم روشن صحبت نمایید.