×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
کریدت کارت روشن

با داشتن انتخاب های گوناگون، کریدت کارت های آماده روشن، راهی آسان برای ازدیاد کریدت برای سیم کارت های پیش پرداخت می باشد.

کریدت کارت ها

برای این که به آسانی به مکالمه تان ادامه دهید، و همراه دوستان و مشتریان تان در هر جایی صحبت نمایید، روشن برای شما کریدت کارت هایی با قیمت های مختلف ارائه می کند.

 

با کریدت کارت ها، شما میتوانید

  • مقدار ازدیاد کریدت تان را نظر به ضرورت خود انتخاب کنید.
  • به موبایل پیش پرداخت خود به گونه آسان و سریع کریدت اضافه نمایید.
  • این کریدت کارت ها را در سرتاسر کشور به آسانی پیدا کنید.

 

هزینه و مدت زمان

برای بدست آوردن این کریدت کارت ها، به یکی از نمایندگی های روشن و یا به یکی از نزدیکترین فروشندگان مجاز مراجعه کنید.

قیمت

مدت اعتبار

50 افغانی

1 ماه

150 افغانی

3 ماه

250 افغانی

6 ماه

500 افغانی

6 ماه

1,000 افغانی

6 ماه

2,500 افغانی

6 ماه