×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
تماس های بین المللی سعادت بدون بسته

با استفاده از خدمات تماس های بین المللی بدون بسته ما، با پیدا کردن مشتریان و تهیه کننده گان جهانی، تجارت تان را وسعت بخشید.

تماس بین المللی بدون بسته

ما همواره تلاش داریم که بهترین خدمات را به شما پیشکش نماییم تا تجارت شما به اوج برسد. کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید تا کود کشوری و نرخ تماس آن را مشاهده نمایید. این نرخ ها هم برای تماس به خطوط ثابت تلفن و هم شماره های موبایل قابل تطبیق است.

شرکت روشن، کمک کردن به تجارت شما را تجارت خود می داند. فرقی نمی کند چه این که بخواهید شبکه خود را بطور جهانی گسترش دهید و یا در جستجوی اجناسی خارج از افغانستان باشید، خدمات جامع و جهانی روشن، از انجام شدن امورات شما به گونه ارزان اطمینان می دهد.

                       

                       

Group Standard call rate F & F Call Rate Country Name Code
- - - - -