×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش های حج عمره

با استفاده از پیشکش های عمره روشن، شما می توانید از اتصال دوامدار لذت برده و این سفر مقدس را با عزیزان تان شریک سازید.

پیشکش بین المللی عمره روشن

پیشکش بین المللی عمره روشن مخصوص کسانی طراحی شده که جهت ادای حج عمره قصد سفر به عربستان سعودی دارند. با استفاده پیشکش رومینگ خاص روشن، دیگر نیازی نیست حجاج سیم کارت از عربستان سعودی خریداری نمایند، بلکه می توانند با استفاده از سیم کارت روشن شان با بهترین نرخ های ارائه شده با عزیزان شان در داخل در ارتباط باشند.

 

با استفاده از سیم کارت روشن، شما عین نرخی که را که تمام شرکت های سعودی ارائه می کنند می پردازید و در موارد ذیل 25 افغانی به عنوان هزینه ثابت می پردازید:

 • تماس به افغانستان

 • تماس به یکی از شماره های محلی در عربستان

 • ارسال پیام کتبی (داخل و خارج از عربستان)

 • هر ام بی انترنت در بدل 25 افغانی

 

فوایدی که پیشکش عمره روشن برای تان ارائه می کند:

 • بهترین نرخ های رومینگ در عربستان سعودی

 • نیاز به فعال سازی نیست

 • شماره روشن تان در دسترس است

 • می توانید همان طور که در افغانستان کریدت اضافه می کنید، به همین شکل در عربستان نیز امکان پذیر است. طریقه ازیاد کریدت از طریق ام-پیسه و به شکل الکترونیکی نیز امکان پذیر است.

 

جزئیات نرخ پیشکش عمره قرار ذیل می باشد:

بسته

امتیاز

تماس های خروجی

تماس های دریافتی

پیام کتبی

انترنت

تماس های پرداختی

موجود نیست

25 افغانی برای هر دقیقه

25 افغانی برای هر دقیقه

25 افغانی در بدل هر پیام کتبی

25 افغانی برای هر ام بی

499 افغانی

40 دقیقه تماس دریافتی رایگان

26 افغانی در بدل هر دقیقه

26 افغانی برای هر دقیقه

26 افغانی در بدل هر پیام کتبی

25 افغانی برای هر امی بی

 

فعال سازی   پیشکش 499 افغانی عمره

پیام کتبی

SR را به 555 ارسال نمایید

 از طریق دایل نمودن:

1#*4*8*555* را دایل نمایید

 

شرایط و ضوابط

 1. قابل استفاده روی شبکه های موبایلی STC و Zain

 2. هزینه تماس به شماره ای از کشور سوم (غیر از عربستان و افغانستان) 175 افغانی برای هر دقیقه می باشد.

 3. بسته دریافتی 499 افغانی فقط برای سه روز مدار اعتبار است و البته فقط برای مشتریان پیش پرداخت.

 4. بسته دریافتی 499 افغانی بعد از استفاده کامل 40 دقیقه تماس دریافتی و یا بعد از ختم اعتبار سه روزه به شکل اتومات مجدداً فعال می گردد، برای لغو فعال سازی اتومات، CS را به 555 ارسال نمایید و یا #2*4*8*555* را دایل نمایید.

 5. نرخ تماس ها بر اساس هر دقیقه و استفاده از انترنت نظر به اساس هر 10kb محاسبه می گردد.