×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
دیدگاه و ماموریت

ما بر بهبود کیفیت زیربنا ها و بهبود کیفیت زندگی مردم در افغانستان تمرکز داریم!

دیدگاه:

ارائه خدمات پیشرفته با بهترین کیفیت و خدمات جدید دیجیتلی برای بهبود سطح زندگی مردم افغانستان.

 

ماموریت:

  • به عنوان یک شرکت مخابراتی با رهبری افغانها، ما بطور خلاقانه و با بهترین شیوه فعالیت های خویش را انجام میدهیم.
  • به عنوان شرکت مخابراتی پیشتاز در  بازار افغانستان  ، ما با سرمایه گذاری های استراتیژیک از طریق  تکنولوژی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را به طور خلاقانه پیش می بریم.
  • ما به عنوان کار فرما  اطمینان می دهیم که  به جذب، مشارکت، توسعه و حفظ بهترین استعدادها ادامه خواهیم داد.

 

ارزش ها:

تمرکزما بربهبود زیربناها و کیفیت زندگی  مردم افغانستان می باشد. برای دستیابی به موفقیت، ما با این مجموعه های کوتاه اما پُرمعنی ارزش های شرکت های بزرگ را نگهمیداریم:

  • رفتار های اخلاقی
  • امانتداری و صداقت
  • مسؤلیت های اجتماعی
  • احترام به یکدیگر
  • تعهد
  • تمرکز