×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
روشن خدمات 4G را در افغانستان آغاز مینماید

 

اعلامیۀ مطبوعاتی

 

روشن خدمات 4G را در افغانستان آغاز مینماید

 

 ۱۹ /  ثور / ۱۳۹۶ (کابل، افغانستان) – روشن، شرکت پیشتاز مخابراتی افغانستان امروز اعلان نمود  که بزودی  خدمات 4G را در افغانستان ارایه مینماید.  روشن خدمات  3G را برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ آغاز نمود و تا حال بیشتر از ۱۰۰ میلیون دالر برای توسعۀ این خدمات سرمایه گذاری نموده است که نمایانگر از تعهد این کمپنی برای ارایۀ خدمات با کیفیت انترنتی به مشتریان خویش میباشد.

 

رئیس عملیاتی شرکت مخابراتی روشن، خانم شیرین رحمانی طی اظهارات خویش فرمود:" اعلامیۀ امروز در رابطه به آغاز عنقریب خدمات 4G روشن جز از پروگرام جدید ما برای بهبود بخشیدن شبکۀ انترنتی شرکت ما میباشد که در پاسخ به افزایش قابل ملاحظۀ استفاده از خدمات انترنتی در طی چند سال اخیر در کشور است." وی افزود: " ارایۀ خدمات پیشتاز 4G منحیث یک کتلست در پیشرفت اقتصادی افغانستان و در فراهم آوری فواید اجتماعی برای سکتور خصوصی و سکتور عامه نقش مهم را دارد که توسعۀ حکومت داری الکترونیکی نیز شامل آن میباشد."

 

با آغاز خدمات 4G شرکت روشن میتواند سریعترین انترنت را با کیفیت اعلی از طریق شبکۀ پهناور مخابراتي خویش به دسترس مشتریان قرار دهد تا آنها بتوانند از آن برای کاربرد از اپلکیشنهای که انترنت بیشتر ضرورت دارد، بشمول تماشای ویدیوهای اچ دی، استفاده نمایند.

 

دربارۀ روشن

 

روشن (شرکت انکشاف مخابرات افغانستان) با بیشتر از شش ونیم میلیون مشترک فعال و شبکه ای که بیشتر از ۲۸۷ ولسوالی و شهر را در تمام ۳۴ ولایت افغانستان تحت پوشش قرار داده عرضه کنندۀ پیشتاز خدمات مخابراتی در افغانستان میباشد.

 

روشن داستان واقعی کامیابیهای افغانستان بوده که منحیث کتلست برای رشد اقتصادی خدمات خود را عرضه مینماید و در انکشاف دراز مدت کشور فعالانه سهم میگیرد. از آغاز فعالیتهای تجارتی اش درسال ۱۳۸۲ بدینطرف، روشن تقریباً ۷۰۰ میلیون دالر در افغانستان سرمایگذاری نموده است و یگانه سرمایگذار و مالیه دهندۀ بزرگ در کشور است که تقریباً در شش فیصد کل عواید داخلی حکومت افغانستان سهم گرفته است. روشن بطور مستقیم تقریباٌ ۷۰۰ کارمند را استخدام نموده که ۱۷ فیصد آنان خانمها اند، و بطور غیر مستقیم به بیش از ۳۵۰۰۰ نفر دیگر زمینۀ کار را مساعد ساخته است.

 

 روشن عمیقاً در بازسازی و انکشاف افغانستان متعهد است. هزینۀ آقا خان برای انکشاف اقتصادی (AKFED)، بخشی از شبکۀ انکشافی آقا خان (AKDN) را تشکیل میدهد، یکی از سهمداران عمدۀ روشن میباشد و تشبثات خصوصی را ارتقا میبخشد و زیربناهای سالم اقتصادی را در جهان رو به انکشاف بوجود میآورد. روشن همچنین قسماً متعلق به موناکو تیلیکام انترنیشنل (MTI) و تیلیا میباشد. روشن تخصص بین المللی را وارد کشور نموده و متعهد به  بالاترین معیارهای کیفیت شبکه و پوشش برای مردم افغانستان است.

 

برای معلومات بیشتر در بارۀ روشن به www.roshan.af یا www.facebook.com/RoshanConnects  مراجعه نمایید. شما همچنان میتوانید ما را در  تویتر و یا انستگرام از آدرس @roshanconnects تعقیب نمایید.