×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
شرکت مخابراتی روشن برندۀ جایزۀ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) افغانی دور اول پیشکش "میلیونر روشن" را اعلان نمود

اعلامیۀ مطبوعاتی

 

شرکت مخابراتی روشن برندۀ جایزۀ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) افغانی دور اول پیشکش "میلیونر روشن" را اعلان نمود

 

 12 حوت، 1395 (کابل، افغانستان): روشن، شرکت پیشتاز مخابراتی کشور، امروز برندۀ جایزۀ یک میلیون افغانی دور اول پیشکش "میلیونر روشن" را اعلان نمود.

 

محترم رسول داد از ولایت میدان وردک جایزۀ یک میلیون افغانی پیشکش "میلیونر روشن" را بعد از آن بدست آورد که شمارۀ وی از طریق یک قرعه کشی شفاف در حضور نمایندۀ ادارۀ تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی(اترا) برنده اعلان گردید.

 

آقای رسول داد قصۀ برنده شدن خویش را چنین بیان نمود: "وقتیکه از شماره خدمات مشتریان شرکت روشن با من تماس گرفته شد و برایم گفته شد که شمارۀ من در قرعه کشی برنده انتخاب شده است، باورم نمیآمد!" وی افزود:" نمایندۀ خدمات مشتریان روشن برایم هدایت داد که برای تثبیت هویت به نزدیکترین نماینده گی روشن مراجعه نمایم در حالیکه دوستانم به من میگفتند که برنده شدن من امکان ندارد و رفتن به نماینده گی روشن بیهوده خواهد بود.  ولی  روشن شرکت مورد اعتماد من است و آرزوهای مرا به واقعیت مبدل ساخت."

 

" میلیونر روشن " یک پیشکش بی نظیر است که اولین بار از طرف شرکت مخابراتی روشن براه انداخته شد. تمام مشتریان روشن با اضافه نمودن ۸۰ افغانی و یا بیشتر از آن در حساب خویش بطور اتوماتیک در قرعه کشی شامل میشوند و چانس برنده شدن جایزۀ هفته وار ۵۰۰۰۰ افغانی و جایزۀ بزرگ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) افغانی را بدست میآورند.

 رئیس عملیاتی شرکت مخابراتی روشن، بانو شیرین رحمانی طی اظهارات خویش فرمود:" ما این پیشکش را براه انداختیم تا مشتریان ما بتوانند از تجارت ما بیشتر مستفید شوند." وی همچنان اضافه نمود:" ما افتخار داریم که پیشکش نوآور"میلیونر روشن" توانست الگوی باشد برای دیگران در سکتور خصوصی  تا همچو برنامه ها را برای حمایت از مردم شریف افغانستان در چنین شرایط دشوار براه اندازند."

برنده گان جوایز هفته وار دور اول پیشکش "میلیونر روشن" باشنده گان ولایات هرات، کابل، میدان وردک، بادغیس، فراه، تخار و کندز بودند.

دور اول پیشکش "میلیونر روشن" در ماه عقرب سال جاری براه انداخته شد و الی ۱۲ دلو ادامه داشت. دور دوم این پیشکش به تاریخ ۱۲ حوت ۱۳۹۵ آغاز یافت و الی تاریخ ۱۰ جوزای ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت. مانند دور اول، مشتریان روشن از سرتاسر افغانستان میتوانند در دور دوم نیز با اضافه نمودن ۸۰ افغانی کریدت و یا بیشتر از آن چانس برنده شدن جایزه هفته وار ۵۰۰۰۰ افغانی را داشته باشند ولی جایزۀ نهایی در دور دوم به یک و نیم میلیون (۱۵۰۰۰۰۰)افغانی افزایش یافته است.

 

 

دربارۀ روشن

روشن (شرکت انکشاف مخابرات افغانستان) با بیشتر از شش ونیم میلیون مشترک فعال و شبکه ای که بیشتر از ۲۸۷ ولسوالی و شهر را در تمام ۳۴ ولایت افغانستان تحت پوشش قرار داده عرضه کنندۀ پیشتاز خدمات مخابراتی در افغانستان میباشد.

 

روشن داستان واقعی کامیابیهای افغانستان بوده که منحیث کتلیست برای رشد اقتصادی خدمات خود را عرضه مینماید و در انکشاف دراز مدت کشور فعالانه سهم میگیرد. از آغاز فعالیتهای تجارتی اش درسال ۱۳۸۲ بدینطرف، روشن تقریباً ۷۰۰ میلیون دالر در افغانستان سرمایگذاری نموده است و یگانه سرمایگذار و مالیه دهندۀ بزرگ در کشور است که تقریباً در شش فیصد کل عواید داخلی حکومت افغانستان سهم گرفته است. روشن بطور مستقیم تقریباٌ ۷۰۰ کارمند را استخدام نموده که ۱۹ فیصد آنان خانمها اند، و بطور غیر مستقیم به بیش از ۳۵۰۰۰ نفر دیگر زمینۀ کار را مساعد ساخته است.

 

 روشن عمیقاً در بازسازی و انکشاف افغانستان متعهد است. هزینۀ آقا خان برای انکشاف اقتصادی (AKFED)، بخشی از شبکۀ انکشافی آقا خان (AKDN) را تشکیل میدهد، یکی از سهمداران عمدۀ روشن میباشد و تشبثات خصوصی را ارتقا میبخشد و زیربناهای سالم اقتصادی را در جهان رو به انکشاف بوجود میآورد. روشن همچنین قسماً متعلق به موناکو تیلیکام انترنیشنل (MTI) و تیلیا میباشد. روشن تخصص بین المللی را وارد کشور نموده و متعهد به  بالاترین معیارهای کیفیت شبکه و پوشش برای مردم افغانستان است.

 

برای معلومات بیشتر در بارۀ روشن به www.roshan.af یا www.facebook.com/RoshanConnects  مراجعه نمایید. شما همچنان میتوانید ما را در  تویتر و یا انستگرام از آدرس @roshanconnects تعقیب نمایید.