×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
شرکت مخابراتی روشن بورسیه های "محصل سال" را به محصلین افغان از طریق "یاران" اهداء نمود.

۲۵ اسد، ۱۳۹۵–( کابل، افغانستان) – روشن، شرکت مخابراتی پیشتاز افغانستان، ۱۳ بورسیه تحصیلی را به محصلین مستحق و ممتاز پوهنتونهای کشور اهداء نمود. شرکت روشن این بورسیه های تحصیلی را از طریق محصول "یاران از روشن" که برای حمایت و توانمندسازی جوانان افغانستان طرح ریزی شده است، اهداء نمود.

رئیس عملیاتی شرکت روشن، آقای الطاف لدک، طی اظهارات خویش فرمودند:" شرکت روشن متعهد است که برای نسل جوان کشور مواقع و فرصتهای را مهیا سازد تا آنها بتوانند رهبران آینده کشور باشند." وی افزود:" هنوز هم اکثریت جوانان با استعداد افغانستان دسترسی به تحصیالت عالی نداشته و بیشتر آنها حتی توانایی پرداخت فیس پوهنتونهای مشهور کشور را ندارند. اهداء بورسیه های تحصیلی یاران آنها را قادر میسازد تا در پوهنتونهای مورد علاقه خویش به تحصیلات عالی ادامه داده و به رویاها و آرزوهای خود نزدیکتر شوند."

اهدای بورسیه "محصل سال" یکی از چندین ابتکاری است که از طریق "یاران از روشن" برای حمایت از جوانان افغانستان به راه انداخته شده است. این برنامه سال گذشته طرح ریزی گردید تا از طریق آن جوانان کشور بتوانند به تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند. 13 پوهنتون کشور محصلین مستحق و ممتاز خویش را به این برنامه معرفی نمودند، که فیس یکساله آنها از طریق این بورسیه ها به پوهنتونها پرداخته میشود.

با وجود پیشرفت های چشمگیر در دهه گذشته، جوانان افغانستان هنوز هم با مشکلات بی کاری و عدم دسترسی به تحصیلات عالی و دیگر فرصتها مواجه اند. برای حل این مشکالت، شرکت روشن سال گذشته سیم کارت "یاران" را دوباره طرح ریزی نمود که جوانان کشور از این طریق نه تنها به محصولات مورد نیاز خویش دست یابند بلکه به فرصتهای مختلف که آنها را در راه رسیدن به آرزوهایشان کمک کند، نیز دسترسی پیدا کنند. همچنین این ابتکار روشن الگویی است برای دیگران در سکتور خصوصی افغانستان تا بهتر و بیشتر از جوانان کشور حمایت نمایند.

شرکت مخابراتی روشن اولین کمپنی افغانستان بود که در سال 1387 یک محصول خاص را برای حمایت از جوانان بنام سیم کارت "یاران" در بازار عرضه نمود. سال قبل، روشن سیم کارت یاران را دوباره طرح ریزی نمود و آنرا بنام ابتکار "یاران از روشن" که حاوی محصولات مخابراتی و فرصتها برای رشد استعدادهای جوانان در عرصۀ ورزش، موسیقی، هنر، تعلیم و تربیه و کاریابی میباشد، به راه انداخت.

 

دربارۀ روشن

روشن (شرکت انکشاف مخابرات افغانستان) با بیشتر از شش ونیم میلیون مشترک فعال و شبکه ای که بیشتر از 287 ولسوالی و شهرها را در ۳۴ ولایت افغانستان تحت پوشش قرار داده عرضه کنندۀ پیشتاز خدمات مخابراتی در افغانستان میباشد.

روشن داستان واقعی کامیابی های افغانستان بوده، که منحیث تسیهل کننده برای رشد اقتصادی، خدمات خود را عرضه می نماید و در بدینطرف، روشن تقریبا ۷۰۰ میلیون ً انکشاف دراز مدت کشور فعالانه سهم دارد. از آغاز فعالیتهای تجارتی اش درسال ۱۳۸۲ دالر را در افغانستان سرمایه گذاری نموده است و بزرگترین سرمایه گذار و مالیه دهندۀ کشور است که تقریباً در پنج فیصد کل عواید داخلی حکومت افغانستان سهم گرفته است. روشن بطور مستقیم تقریباً۹۰۰ کارمند را استخدام نموده که ۲۰ فیصد آنان را خانم ها تشکیل میدهند، و بطور غیر مستقیم به بیش از ۳۵۰۰۰ نفر دیگر زمینۀ کار را مساعد نموده است.

روشن عمیقا ادی (AKFED ،)بخشی از شبکۀ ً در بازسازی و انکشاف افغانستان متعهد است. صندوق آقا خان برای توسعه اقتص انکشافی آقا خان )AKDN )را تشکیل میدهد، یکی از سهامداران عمدۀ روشن میباشد که تشبثات خصوصی را ارتقا بخشیده، و زیربناهای سالم اقتصادی را در جهان رو به انکشاف بوجود میآورد. روشن همچنین قسماً متعلق به موناکو تیلیکام انترنیشنل (MTI )و تیلیه سونیرا میباشد. روشن تخصص بین المللی را وارد کشور نموده و متعهد به بالاترین معیارهای کیفیت شبکه و پوشش برای مردم افغانستان است.

 

برای معلومات بیشتر در بارۀ روشن به www.roshan.af یا www.facebook.com/RoshanConnects مراجعه نمایید. شما همچنان میتوانید ما را در تویترroshanconnects @تعقیب نمایید.