×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
Roshan statement - Casualties from Wednesday's tragic explosion

با کمال تأسف۱۲تن از کارمندان شرکت مخابراتی روشن و۱۹تن کارکنان کمپنی های شریک تجارتی روشن )۳۱  تن در مجموع( درانفجار روز چهار شنبه جان های عزیز خود را در این حادثه از دست داده اند. شرکت روشن به خانواده ها و بازمانده گان شهدآ این رویداد  ابراز تسلیت مینماید و  همواره برای گرامیداشت ازخاطره  آنها کار خواهیم کرد​.هیئت رهبری روشن همچنان مراتب تاسفخود را برای شرکتهای مجاور در ساحه که در نتیجه این رویدادمتضرر شده اند، ابراز میدارد.

 

همچنان در این حادثه  بیشتر از ۵۰تن از کارمندان روشن جراحت برداشتهاند و حالت ۴تن از آنها جدی بوده ودر شفاخانه بستری میباشند. در حال حاضر، مصئونیت وسلامت کارمندان روشن و خانواده های آنها  و فراهم آوری حمایت لازم برای آنها  در اولویت  برای مان قرار دارد.از تمامیشرکا ودوستان که‌از شرکت روشن حمایت کردند‌، و همزمان از مشترکین محترم که همچنان‌‌ به خدمات شرکت روشنوفادار اند عمیقا سپاسگذاریمو سعی میورزیم بزودترین فرصت فعالیتهای خود را از سر گیریم.

 

جزیات بیشتر را بعدآ با دریافت معلومات در اختیار شما قرار خواهیم داد.