×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
تقدیر

تقدیر

جامعه روشن، برنامه ای است که موفق به دریافت جایزه در بخش مسئولیت عمومی شرکت (CSR) گردیده است. جامعه روشن در همکاری با حکومت افغانستان، سازمان‌های غیردولتی و دیگر نهادها فعالیت می‌کند تا تاثیرگذاری خود را افزایش داده و در عین حال از مهارت‌های مشخص هر کدام از این بخش ها مستفید شود.

 

جوایز دریافت شده شامل موارد ذیل است:

  • جایزه خدمات اجتماعی، مراسم جوایز مخابرات آسیا، جولای 2014

  • مبتکرترین شرکت سال در خاورمیانه و افریقا، برنامه سالانه CSR در خاورمیانه و افریقا و اداره خدمات مشتریان سال، مراسم بین المللی جوایز تجاری استیوی، نوامبر 2013

  • تداوم تجاری، مراسم جوایز شرکت مسئولیت پذیر، اگست 2013
  • کسب مقام مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در خاورمیانه و افریقا، جوایز استیوی اکتوبر 2012

  • بهترین پروژه انکشاف اجتماعی، جهان تلکام آسیا، اپریل 2011

  • کسب مقام بهترین مسئولیت اجتماعی شرکت، جوایز جهان تلکام، جوایز خاور میانه، نوامبر 2008