×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
جامعه روشن

دربارۀ جامعه روشن

روشن تنها یک شرکت مخابراتی نیست. از آغاز شروع کار ما در سال 2003 میلادی، ما به رشد و توسعۀ دائمی افغانستان متعهد بوده ایم.

 

تجارت نقش قدرت مندی در ساختن جوامع دارد و ما تلاش می کنیم تا از طریق جامعه روشن، که بازوی مسئولیت اجتماعی شرکت به حساب می آید، اهمیت این نقش را نشان دهیم.


روش ما

ما با استفاده حداکثری از منابع شرکت، تکنالوژی و حمایت کارمندان، به شکل مستقلانه و همچنین به شکل مشترک با دولت و سازمان های غیردولتی کار می کنیم تا تسریع کننده ایجاد نوآوری در زمینه تکنالوژی در افغانستان باشیم. با این روش، هدف ما به حداکثر رساندن پایداری و ظرفیت سازی در سراسر کشور است.