×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 

نمایندگی فروشات تجارتی

ما به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد شما حاضر استیم حتی در دوردست ترین ساحات کشور به شما کمک کنیم.
برای ارائه خدمات با بلندترین سطح آن، ما مجهز به یک واحد خاص هستیم که دارای متخصصین فروشات در بخش تجارت های بزرگ و کوچک است.

 

 
برای آدرس نمایندګی فروشات روشن، لطفا یکی از شهر ها را از این لست انتخاب نمایید.:

 

غزنی
Contact info
سرک بزازی، مارکت سفری بورس غزنی، افغانستان
هرات
Contact info
خانه 537# سرک تانک تیل مرکزی روبروی هوتل پارک هرات، افغانستان
جلال آباد
Contact info
چهارراهی مخابرات جلال آباد، ننگرهار، افغانستان
کابل شعبه اول
Contact info
سرک 13، نزدیک سرک اصلی وزیر اکبر خان کابل، افغانستان
کابل شعبه دوم
Contact info
هوتل زرنگار روبروی کتابخانه بهیقی کابل، افغانستان
Roshan Flagship Store - Shop 3
Contact info
Lisa e Mariam Main Street Opposite of Dubai Mall and Zam Zam Business Center Kabul, Afghanistan
قندهار
Contact info
ناحیه 1، شهرنو، هرات بازار نزدیک مسجد آخوند صاحب قندهار، افغانستان
کندز
Contact info
روبروی وزارت معارف کندز، افغانستان
 
مزارشریف
Contact info
فروشگاه شماره 20، کاتب زاده دروازه بلخ مزارشریف، افغانستان

 

برای معلومات بیشتر - با شماره 333 تماس گرفته با یکی از اعضای شرکت روشن صحبت نمایید و یا یک ایمیل به آدرس roshanca@roshan.af بفرستید.