×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
COVID19 - CEO's Message

COVID19 - CEO's Message

خانواده محترم روشن!

از آنجایکه شیوع مرض کرونا در زندگی ما تاثیر گذاشته است، همه چیز را از نحوه برخورد با دوستان و فامیل گرفته تا کار کردن تغییر میدهیم، روشن در این زمان دشوار، متعهد به حمایت افغانستان و مشتریانش  می باشد. 

از طریق شبکه قوی، خدمات مبتکرانه و تیم متعهد ما، روشن تلاش خواهد نمود تا شما را با خانواده، دوستان و تجارت تان در ارتباط نگهدارد:

  • ما به صحت شما فکر می کنیم: اگر شما نمیتوانید با خدمات مشتریان ما به تماس شوید، پس لطفاً از طریق ایمیل آدرس wecare@roshan.af سوال تانر برای ما بفرستید و به زودترین فرصت برایتان جواب خواهیم گفت. 
  • ازدیاد کریدت الکترونیکی: اگر شما 150 افغانی کریدت و یا بیشتر از آن را از طریق الکترونیکی در حساب تان اضافه نمایید، %100 دقایق رایگان روشن دریافت خواهید کرد، که برای 3 روز اعتبار دارد. معلومات بیشتر در اینجا قابل دسترس می باشد. 
  • ام – پیسه: اگر شما 150 افغانی کریدت و یا بیشتر از طریق ام – پیسه در حساب تان اضافه نمایید %100 دقایق رایگان روشن را همراه با %6 تخفیف اضافی بدست خواهید آورد، دقایق رایگان برای 3 روز اعتبار دارد. برای باز نمودن حساب ام – پیسه با شما 333 به تماس شوید. معلومات بیشتر در اینجا قابل دسترس می باشد. 

ما میدانیم که این وضعیت به سرعت در حال تحول است. به همین دلیل روشن دولت افغانستان را در راستای کاهش ویروس کرونا و محافظت از مردم افغانستان کمک مینماید. 

در خانه بمانید، در امان باشید. با هم یکجا مبارزه مینماییم. 

نزدیک شدن