×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
شامل شدن در برنامه

برنامه وفاداری را فعال نموده و جوایزی مانند سفر رایگان به دبی و هند، موبایل های جدید، دقایق و انترنت رایگان از روشن به دست آورید.

شامل شدن در برنامه

با برنامه وفاداری روشن، همه برنده اند.

روشن شبکه مخابراتی برتر افغانستان، اکنون برنامه وفاداری را به شما پیشکش می کند که در آن همه برنده اند.

برنامه وفاداری را فعال نموده جوایزی مانند سفر رایگان به دبی و هند، موبایل های جدید، دقایق و انترنت رایگان از روشن به دست آورید.

شما می توانید در زمان برقراری تماس، ارسال پیام کتبی، استفاده از انترنت و خدمات با ارزش روشن و یا هر فعالیت دیگری از سیم کارت روشن تان، امتیاز وفاداری به دست آورید.

شما همچنین می توانید در زمان دریافت تماس هم امتیاز به دست آورید. هر چه بیشتر از سیم کارت خود استفاده کنید، امتیاز و جوایز بیشتری دریافت خواهید کرد.

با سیستم کتگوری های جدید روشن، امتیازات بیشتری به دست آورید.

با کتگوری های برنز، نقره، طلا یا پلاتین روشن، امتیازات بی نظیری به دست می آورید. و همچنین به طور اتومات و رایگان به کتگوری بالاتری ارتقا خواهید یافت.

در ذیل ما به تشریح سیستم کتگوری و روش کار آن می پردازیم تا بتوانید امتیازات بی نظیری به دست آورید.

نام کتگوری

امتیاز مورد نیاز

مقدار کریدت مصرفی – مقدار امتیاز دریافتی

برنز

0 – 5,000

1 افغانی – 1 امتیاز

نقره

5,001 – 25,000

1 افغانی – 1.25 امتیاز

طلا

25,001 – 75,000

1 افغانی – 1.5 امتیاز

پلاتین

75,001 و یا بیشتر

1 افغانی – 2 امتیاز

 

شما همچنین در بدل هر دقیقه تماس دریافتی،1 امتیاز وفاداری به دست خواهید آورد. این امتیاز برای تمامی کتگوری های بالا قابل تطبیق است. 

اگر 5000 امتیاز و یا کمتر از آن دارید، (به شمول مشتریان جدید) شما در کتگوری برنزی قرار خواهید گرفت. به این معناست که در بدل مصرف یک افغانی، یک امتیاز وفاداری به دست خواهید آورد.

از جدول بالا متوجه خواهید شد که هر قدر کتگوری شما بالاتر برود، امتیاز وفاداری بیشتری به دست خواهید آورد.

اگر در آخر ماه شما مقدار 5500 امتیاز جمع کرده باشید، شما به طور اتومات در کتگوری نقره ای قرار خواهید گرفت که در بدل مصرف هر افغانی، 1.25 امتیاز وفاداری به دست خواهید آورد.

برای کسب معلومات بیشتر و برای ثبت نام، همین امروز #1212* را دایل نموده و یا با 1212 به تماس شوید.

 

شرایط و ضوابط

  • هر امتیازی که به دست می آورید برای 12 الی 23 ماه اعتبار دارد و تمام امتیازات، سالی یک مرتبه منقضی می شود. (برای مثال، اگر در ماه جنوری 2016 مقدار 250 امتیاز به دست آورده باشید، این امتیازات برای 12 ماه دیگر الی جنوری 2017 اعتبار خواهد داشت. همچنین اگر در ماه فبروری 2016 امتیاز به دست آورده باشید، امتیازات شما الی جنوری 2018 اعتبار خواهد داشت.

  • امتیازات شما از تاریخ ثبت نام تان در برنامه وفاداری محاسبه می گردد، و سال بعد در همان تاریخ منقضی خواهد شد. به عنوان مثال، اگر در تاریخ 21 جون 2016 در برنامه وفاداری اشتراک نموده اید، امتیازات شما بر اساس محاسبه اعتبار 12 و 23 ماهه، در 21 جون سال بعد منقضی خواهد شد.

 

ویژگی های جدید:

حالا مشتریان روشن میتوانند از سه ویژگی جدید برنامه امتیازات وفاداری روشن استفاده نمایند. مشتریان میتوانند با استفاده از این ویژگی ها مدت اعتبار امتیازات وفاداری خویش را تمدید نمایند، امتیازات وفاداری خریداری نمایند و امتیازات وفاداری موجود خویش را به دوستان و فامیل شان ارسال کنند.

 ویژگی های جدید برنامه امتیازات وفاداری روشن قرار ذیل می باشند:

  1. تمدید کردن مدت اعتبار امتیازات وفاداری: مشتریان میتوانند با فعال نمودن بسته های روشن و با افزایش کریدت در حساب شان مدت اعتبار امتیازات وفاداری خویش را بیشتر سازند.
  2. خریداری امتیازات: مشتریان میتوانند 500، 1000 و 2000 امتیاز از پروگرام وفاداری خریداری نمایند. این پیشکش مشتریانی را که داری امتیازات وفاداری کمتر اند کمک میکند که امتیاز بیشتر بدست آورده و جوایز وفاداری بدست آورند. برای خریداری امتیازات وفاداری هدایات ذیل را تعقیب نمایید:
  • برای خرید 500 امتیاز وفاداری در بدل 15 افغانی *1212*500# را دایل کنید.
  • برای خرید 1000 امتیاز وفاداری در بدل 30 افغانی *1212*1000# را دایل کنید.
  • برای خرید 2000 امتیاز وفاداری در بدل 60 افغانی *1212*2000# را دایل کنید.
  1. ارسال امتیازات وفاداری: برعلاوهء دو ویژگی فوق، همچنان مشتریان روشن میتوانند 300 و 600 امتیاز وفاداری به فامیل و دوستان خویش ارسال نمایند. برای ارسال کردن امتیازات وفاداری به دوستان تان رهنمایی ذیل را تعقیب کنید:
  • برای ارسال 600 امتیاز وفاداری در بدل 15 افغانی، *1212*79XXXXXXX*600# را دایل کنید.
  • برای ارسال 300 امتیاز وفاداری در بدل 8 افغانی، *1212*79XXXXXXX*300# را دایل کنید.