×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
مزایای موبایلی

برنامه وفاداری را فعال نموده جوایزی مانند سفر رایگان به دبی و هند، موبایل های جدید، دقایق و انترنت رایگان از روشن به دست آورید.

مزایای موبایل

شما هر وقت که بخواهید، میتوانید امتیازات وفاداری جمع شدۀ خویش را با جوایز بی نظیر مبدل سازید. این جوایز شامل دقایق رایگان، انترنت رایگان، موبایل های جدید، سیم کارت طلایی و حتی 3 روز سفر رایگان به دوبی و هند میباشد. حالا میتوانید از پنج گزینۀ مختلف جایزۀ دلخواه خویش را انتخاب نمایید. برای لیست جوایز روشن و تعداد امتیازات مربوطۀ آن به جدول ذیل مراجعه کنید.

 

پیشکش تلکو

جهت دریافت معلومات بیشتر و ثبت نام، همین حالا #1212* را دایل نموده و یا با شماره 1212 به تماس شوید

شرایط و ضوابط

  • هر امتیازیکه بدست می آورید 12 الی 23 ماه اعتبار دارد، اعتبار امتیازات جمع آوری شدهء شما بعد از یکسال به پایان میرسد. ( برای مثال اگر شما 250 امتیاز در حمل 1395 بدست آورده باشید این امتیازات الی 12 ماه دیگر یعنی الی حمل 1396 اعتبار خواهد داشت و اگر در ماه ثور امتیاز بدست آورده باشید امتیازات شما الی سال 1397 اعتبار خواهد داشت). امتیازات برنامه وفاداری شما از تاریخ اشتراک شما در برنامه وفاداری محاسبه میگردد و در سال آینده در همان تاریخ اعتبار آن به پایان میرسد. بطور مثال اگر شما در 21 جوزای 1395 در برنامه امتیازات وفاداری ثبت نام کرده باشید در سال آینده در 21 جوزا به اساس سیستم حسابی 12 و 23 مدت اعتبار امتیازات شما به پایان میرسد.