×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
مزایای غیرموبایلی

برنامه وفاداری را فعال نموده جوایزی مانند سفر رایگان به دبی و هند، موبایل های جدید، دقایق و انترنت رایگان از روشن به دست آورید.

مزایای غیرموبایلی

شما می توانید امتیازاتی را که از برنامه وفاداری روشن به دست می آورید در هر زمان که خواسته باشید با جوایز بی نظیری مبادله کنید.

جوایزی مانند دقایق و انترنت رایگان، موبایل جدید، سیم کارت طلایی و حتی سه شب اقامت در دبی یا هند موجود است.

حالا می توانید از میان پنج گزینه مختلف، جایزه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

برای آگاهی از لیست جوایز بی نظیر روشن و امتیازات مورد نیاز آن، لطفا جدول ذیل را مشاهده کنید.

دستگاه ها و موبایل ها

برای کسب معلومات بیشتر و برای ثبت نام، همین امروز #1212* را دایل نموده و یا با 1212 به تماس شوید.

شرایط و ضوابط

  • هر امتیازی که به دست می آورید برای 12 الی 23 ماه اعتبار دارد و تمام امتیازات، سالی یک مرتبه منقضی می شود. (برای مثال، اگر در ماه جنوری 2016 مقدار 250 امتیاز به دست آورده باشید، این امتیازات برای 12 ماه دیگر الی جنوری 2017 اعتبار خواهد داشت. همچنین اگر در ماه فبروری 2016 امتیاز به دست آورده باشید، امتیازات شما الی جنوری 2018 اعتبار خواهد داشت.

  • امتیازات شما از تاریخ ثبت نام تان در برنامه وفاداری محاسبه می گردد، و سال بعد در همان تاریخ منقضی خواهد شد. به عنوان مثال، اگر در تاریخ 21 جون 2016 در برنامه وفاداری اشتراک نموده اید، امتیازات شما بر اساس محاسبه اعتبار 12 و 23 ماهه، در 21 جون سال بعد منقضی خواهد شد.