×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پرداخت بل برق

بل برق برشنای خود را در کابل از هر جا و در هر وقت از طریق حساب ام-پیسهء خویش بپردازید!

بل برق خود را از طریق حساب ام-پیسه تان در موبایل تان از هر جا  و در هر وقت در ظرف یک دقیقه بپردازید.

اگر برای اولین بار از طریق خدمات ام-پیسه بل برق خود را می پردازید نخست باید شماره بل برشنای خویش را با حساب ام- پیسه وصل نمایید

بعداً *111# را دایل 4 را انتخاب نموده و هدایات را تعقیب نمایید.

برای معلومات بیشتر 313 را دایل نموده و با نماینده خدمات مشتریان ام-پیسه صحبت نمایید.

شما همچنان میتوانید شماره خویش را با سوالات تان به ایمیل آدرس m-paisa@Roshan.af بفرستید و یا از طریق صفحه رسمی فیسبوک روشن @RoshanConnects با ما به تماس شوید.