×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
قرضه انترنت

هیچگاه بدون انترنت نباشید!

قرضه انترنت:

برای اولین بار در افغانستان، روشن برای شما پیشکشی را ارائه مینماید که با استفاده از آن شما میتوانید ام بی انترنت را بطور قرضه دریافت نمایید. با استفاده از این پیشکش عالی مشتریان میتوانند 100 ام بی انترنت روشن را صرف در بدل 20 افغانی برای 7 روز دریافت نمایند.

برای بدست آوردن ام بی انترنت قرضه روشن از جدول ذیل دیدن کنید:

 

مقدار ام بی

قیمت (افغانی)

مدت اعتبار (روز)

طریقه درخواست قرضه ام بی

100 ام بی

20

7

کود L 100 را به 200 ارسال کنید