×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
دسترسی رایگان به ویکیپیدیا

دسترسی تمام مشتریان روشن به ویکیپیدیا!

دسترسی رایگان روشن به ویکیپیدیا

روشن اولین شرکت در افغانستان است که با بنیاد ویکیمیدیا، بزرگترین سازمان غیرانتفاعی جهان برای اولین بار برای ارایه خدمات رایگان ویکیپیدیا برای تمام مشتریانش در سراسر افغانستان،مشارکت خاصی را ایجاد نموده است.

 

1. مشتریان روشن چگونه میتوانند که ویکیپیدیای رایگان را در تلیفونهای خویش فعال نمایند؟

جواب: تمام مشتریان روشن میتوانند کود W را به 555 ارسال نموده و به ویکیپیدیای رایگان برای یک سال دسترسی داشته باشند.

 

2. آیا این پیشکش دارای هزینه پنهانی و یا مصرف اضافی میباشد؟

جواب: نخیر، هنگامیکه مشتریان روشن ویکیپیدیا را فعال مینمایند میتوانند برای یکسال از ویکیپیدیا و محتویات آن بطور رایگان استفاده کنند. بعد از سپری شدن یکسال، مشتریان روشن میتوانند بسته های ذیل ویکیپیدیا را با کمترین قیمت فعال نمایند:

 

مدت اعتبار

منابع

قیمت

بسته ها

30 روز

2 جی بی

50 افغانی

بسته ماهانه ویکیپیدیا

7 روز

1 جی بی

35 افغانی

بسته هفته وار ویکیپیدیا

1 روز

500 ام بی

5 افغانی

بسته روازنه ویکیپیدیا

 

3. آیا شما میتوانید که ویکیپیدیای رایگان را در سیمکارت های دیگر (غیر روشن) فعال کنید؟

جواب: نخیر، فعال ساختن ویکیپیدیای رایگان فقط از طریق سیمکارتهای روشن ممکن میباشد.

 

4. آیا شما میتوانید که ویکیپیدیای رایگان را در تلیفونهای غیر هوشمند فعال سازید؟

جواب: نخیر، برای فعال نمودن ویکیپیدیای رایگان یک تلیفون هوشمند نیاز است.

 

5. چرا دسترسی رایگان به ویکیمیدیا فقط برای یک سال است؟

جواب: بنابر توافق با بنیاد ویکیمیدیا دسترسی رایگان صرف برای یکسال میباشد.

 

6. اگر یک صفحه انترنتی دیگر را که خارج از ویکیپیدیا باشد باز نمایم، آیا از تیلیفون من هزینه وضع میگردد؟

جواب: مشتریان روشن تنها میتوانند به ویکیپیدیا و محتویات آن بطور رایگان دسترسی داشته باشند. مگر در صورتیکه آنها یک صفحه انترنتی خارج از ویکیپیدیا را باز نمایند در آنصورت پرداخت هزینه های عادی قابل اجرا میباشد، مگر اینکه یکی از بسته های دیگر انترنتی را فعال نموده باشند.

 

7. چگونه مشتری میتواند ویکیپیدیای رایگان را غیر فعال سازد؟

جواب: دسترسی رایگان به ویکیپیدیا بعد از یکسال بطور خودکار غیرفعال میگردد.

 

یادداشت: برای معلومات بیشترلطفا از ویب سایت روشن Roshan.af دیدن نموده و یا از طریق صفحه فیسبوک رسمی روشن www.facebook.com/RoshanConnects با ما به تماس شوید. همچنان شما میتواند با شماره خدمات مشتریان روشن 333 برای دریافت پاسخ سوالات تان تماس بگیرید.