×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
ویژگی های تماس

از هویت شخص تماس گیرنده باخبر شوید، و در صورت چارج نداشتن موبایل تان، تماس های دریافتی را به شماره دیگری منتقل کنید. ویژگی های تماس روشن، مکالمه را آسان تر می سازد.

شناسایی تماس گیرنده

برای تان جالب است که بدانید چه کسی با شما تماس گرفته است؟ وقتی که با شما تماس گرفته می شود، شما می توانید هویت تماس گیرنده را بررسی کرده تا بفهمید که آیا وی دوست شماست، یکی از اعضای خانواده است یا یکی از آشنایان تان می باشد. در صورتی که شخص تماس گیرنده را نمی شناسید، می توانید تماس وی را در سیستم پیام صوتی منتقل کنید.

 

روش فعال سازی

هیچ ضرورتی به فعال سازی نیست. این ویژگی از قبل برای شما فعال شده است.

 

شرایط و ضوابط

* تماس های دریافتی از برخی شبکه ها و یا ساحات مشخص، شماره ای را جهت شناسایی خودشان ارائه نمی کنند.

 

برای معلومات بیشتر - با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.

تماس در حال انتظار

اگر دوست شما قصۀ جالبی را برای تان تعریف می کند و در این حین، تماس دیگری را دریافت می کنید، لازم نیست تماس فعلی تان را قطع نمایید. شما می توانید دوست تان را در حالت انتظار قرار داده و تماس دیگر را جواب دهید. بعدا دوباره به تماس اول بازگشته و ادامه داستان را از زبان دوست تان بشنوید.

 

شما می توانید:

- شما می توانید تماس دوم را نادیده بگیرید و بگذارید که در بخش پیام صوتی قرار بگیرد.

- تماس فعلی را قطع نموده تماس دوم را جواب دهید.
- چندین بار مکالمه خود را بین دو تماس، جا به جا کنید.

 

هزینه -  این خدمات رایگان می باشد.

 

روش فعال سازی

برای فعال نمودن این خدمات، معمولا باید مراحل ذیل را در موبایل تان طی کنید:

 1. مینو
 2. تنظیمات تماس
 3. تنظیمات شبکه
 4. تماس در حال انتظار

 

برای معلومات بیشتر - با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.

انتظار تماس

با خدمات انتظار تماس، شما می توانید

 • زمانی که میخواهید به کسی دیگر صحبت کنید، میتوانید مکالمه تلیفونی کنونی خود را در حالت انتظار قرار دهید.
 • از حریم خصوصی فوق العاده این خدمات لذت ببرید، زیرا شخصی که در حال انتظار قرار داده شده است، صدای شما را در مکالمه دیگرتان نخواهد شنید.
 • مکالمه تان را بین دو تماس برای چندین بار جا به جا کنید.

 

روش فعال سازی

از مینوی تلیفون تان گزینه انتظار تماس را انتخاب کنید. این خدمات نیاز به فعال سازی ندارد.

 

برای معلومات بیشتر -  با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.

انتقال تماس

دیگرهیچ تماس مهم یا ضروری را از دست ندهید – فرق نمی کند که مصروف تماس دیگری باشید، خارج از دسترس باشید یا باتری موبایل تان تمام شده باشد، شما می توانید خدمات انتقال تماس را فعال سازید و تماس شما به موبایل دیگری انتقال خواهد یافت.

 

هزینه -  این خدمات رایگان میباشد.

 

روش فعال سازی

برای فعال سازی خدمات انتقال تماس:

 1. به مینوی موبایل تان بروید.
 2. "تنظیمات تماس" را انتخاب کنید.*
 3. "انتقال تماس" را انتخاب کنید
 4. یکی از گزینه های "انتقال تماس" مانند مصروف، خارج از دسترس، موجود نبودن و غیره را انتخاب کنید.
 5. گزینه "انتقال تماس" مذکور را فعال کنید.
 6. یکی از گزینه های ذیل را انتخاب کنید.
 7. به جعبه پیام های صوتی
 8. به شماره دیگر
 9. شماره موبایلی را که میخواهید تماس های خود را به آن انتقال دهید وارد نمایید و یا برای انتقال تماس هایتان به جعبۀ پیام های صوتی، شماره 777 را وارد نمایید. برای تائید کلید ’OK’ را فشار دهید.

 

برای معلومات بیشتر -  با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.

 

*این گزینه مینو ممکن است نظر به مدل موبایل تان، متفاوت باشد.

یادآوری تماس های بی پاسخ

زمانی که شما خارج از ساحۀ پوشش قرار دارید یا موبایل تان خاموش است، از تماس های بی پاسخ تان از طریق پیام کتبی باخبر خواهید شد.

با خدمات یادآوری تماس های بی پاسخ، شما می توانید

دقیقا بفهمید که چه کسانی تلاش دارند با شما به تماس شوند.

از طریق پیام کتبی دقیقا بفهمید که در چه زمانی به شما تماس گرفته شده است.

شما به فعال سازی ضرورت ندارید. این خدمات برای شما از قبل فعال گردیده است.

 

برای معلومات بیشتر -  با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.

پیام صوتی

زمانی که شما قادر به پاسخ دادن به یک تماس نیستید یا موبایل تان خاموش است، خدمات پیام صوتی ما به تماس شما پاسخ داده و یک پیام را از طرف مقابل برایتان ثبت می کند. حتی اگر شخصی که تماس گرفته است نخواهد یک پیام بگذارد، شما از طریق پیام کتبی از آن تماس آگاه خواهید شد.

اعمال تغییرات دلخواه در پیام صوتي

با ثبت کردن یک پیام حاوی سلام و احوالپرسی، شما به شخصی که با شما تماس گرفته است اطمینان می دهید که آنها با شماره درستی تماس گرفته اند و آنان را برای گذاشتن یک پیغام صوتی تشویق خواهید نمود.

 

با خدمات پیام صوتی، شما می توانید

 • زمانی که قادر به پاسخ دادن تماس نباشید، از تماس گیرنده یک پیام دریافت کنید.

 • یک احوالپرسی دلخواه را بشکل رایگان ثبت کنید.

 • پیام هایتان را در داخل کشور بشکل رایگان دریافت کنید.

 

روش فعال سازی

با شماره 777 به تماس شده و رهنمود ها را تعقیب کنید

 

دسترسی به پیام صوتی

برای دریافت پیام های صوتی تان با شماره 777 به تماس شوید.

 • برای دسترسی مستقیم به پیام های صوتی سیم کارت روشن در خارج از افغانستان، 0093799787778 را دایل نمایید.

 • برای دسترسی به پیام صوتی تان از موبایل دیگر، شماره 0093799788788 را دایل نموده و پین خود را وارد کنید.

 

برای معلومات بیشتر با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.