×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش های کامبو

آیا گاهی در آرزوی بسته ای بودید که شامل تمام پیشکش های باشد که شما ضرورت دارید و بتوانید با فامیل و دوستان تان در تماس باشید؟

پیشکش های سفارشی کامبو:

آیا گاهی در آرزوی بسته ای بودید که شامل تمام پیشکش های باشد که شما ضرورت دارید و بتوانید با فامیل و دوستان تان در تماس باشید؟

بسیار خوب، با پیشکش جدید انترنت و تماس کامبو حالا شما میتوانید تمام این منابع را در یک بسته بدست آورید. اگر شما بیشتر از انترنت استفاده مینمایید، شما میتوانید 2.45 جی بی انترنت ماهانه را فقط در بدل 445 افغانی بدست آورید. همچنان شما میتوانید 700 دقیقه تماس روشن به روشن، 700 پیام کتبی روشن به روشن و 700 ام بی برای فیسبوک بدست آورید.

اما اگر، شما بیشتر از  تماس استفاده مینمایید، بناَ شما میتوانید 700 دقیقه تماس ماهانه روشن به روشن، 700 ام بی انترنت و 700 پیام کتبی رایگان روشن به روشن را فقط در بدل 225 افغانی بدست آورید.

برای فعالسازی بسته های کامبو از جدول ذیل دیدن نمایید:

 بسته ها

مقدار انترنت

دقایق

پیام کتبی رایگان

فیسبوک رایگان

قیمت

مدت اعتبار

فعالسازی

غیرفعالسازی

پیشکش انترنتی کامبو

2.45 جی بی

700

700

700 ام بی

445 افغانی 30 روز

کود "C445"را به

555 ارسال کنید

کود"UC445"را به

555 ارسال کنید

پیشکش تماس کامبو

700 ام بی

700

700

ندارد

225 افغانی 30 روز

کود "C225"را به

555 ارسال کنید

کود"UC225"را به

555 ارسال کنید