×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش های صدمین استقلال افغانستان

تجلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان.

پیشکش های استقلال

به منظور استقبال از صدمین جشن استقلال افغانستان، روشن برای شما دو پیشکش جدید را طرح نموده است:

  1. بسته خاص کامبو برای صدمین جشن استقلال
  2. پیشکش نغمه دوستان برای صدمین جشن استقلال

با بسته خاص کامبو شما میتوانید 500 ام بی انترنت را همراه با 100 ام بی فیسبوک، 100 دقیقه روشن و 100 پیام کتبی فقط در بدل 100 برای 7 روز بدست آورید. برای فعالسازی همین حالا کود "A100" را به 555 ارسال نمایید.

این پیشکش برای مدت محدود می باشد.

 

همچنان شما میتوانید بطور رایگان در خدمات نغمه دوستان روشن اشتراک نموده و 10 آهنگ میهنی را به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال کشور فقط در بدل 100 افغانی برای 30 روز بدست آورید. همین حالا 505 را دایل نموده و هدایات را تعقیب کنید.

 

صدمین سالروز اشتراداد استقلال کشور گرامی باد!