×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته تماس ماهانه آسیایی

با دوستان تان در ممالک آسیایی در بدل نازلترین نرخ به تماس باشید!

بهترین نرخ تماس به کشورهای آسیایی!


روشن برای شما بسته تماس ماهانه به کشورهای آسیایی را با پایینترین نرخ پیشکش مینماید.

با بسته تماس ماهانه به کشورهای آسیایی 50 دقیقه تماس ماهانه به کشورهای نیپال، فلیپین، سعودی، تاجکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و ازبکستان را فقط در بدل 400 افغانی بدست آورید.

برای معلومات بیشتر از جدول ذیل دیدن کنید:

بسته

دقایق

قیمت/افغانی

قیمت فی دقیقه

مدت اعتبار

فعالسازی

غیرفعالسازی

بسته ماهانه آسیایی

50 دقیقه

400

 8 افغانی/دقیقه

30 روز

50 را به 555 ارسال کنید

UN50 را به 555 ارسال کنید.