×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش 10/5 روشن
پیشکش 10/5 روشن

نازلترین نرخهای تماس به 11 کشور جهان!

 

پیشکش 10/5 بین المللی روشن!

با این پیشکش به کشورهای آلمان، هندوستان، پاکستان، انگلستان ، آمریکا و کانادا در بدل 5 افغانی فی دقیقه و به کشورهای امارات متحدۀ عربی، ترکیه، تاجکستان و عربستان سعودی در بدل 10 افغانی فی دقیقه به تماس شوید! همچنان شما میتوانید دربدل 7.5 افغانی فی دقیقه با ایران به تماس شوید.

این پیشکش نیاز به فعالسازی ندارد. همین حالا به این کشورها به تماس شوید!

برای معلومات بیشتر 333 را دایل نموده تا به یکی از نماینده گان خدمات مشتریان روشن صحبت کنید و یا هم از صفحه رسمی فیسبوک روشن RoshanConnects@ دیدن نمایید!