×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
تی سل تاجکستان

پایینترین نرخ تماس به تاجکستان

تی سل تاجکستان

 

روشن برای شما پایین ترین نرخ تماس به تاجکستان را پیشکش مینماید!

حالا تمام مشتریان روشن میتوانند به تمام شماره های تی سل تاجکستان فقط در بدل 5 افغانی فی دقیقه به تماس شوند. حالا شما میتوانید با دوستان و فامیل بیشتر به تماس باشید. نیاز به فعالسازی نیست.