×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش های عمره

با استفاده از پیشکش های عمره روشن، شما می توانید از اتصال دوامدار لذت برده و این سفر مقدس را با عزیزان تان شریک سازید.

پیشکش بین المللی عمره روشن

پیشکش بین المللی عمره روشن مخصوص کسانی طراحی شده که جهت حج عمره قصد سفر به عربستان سعودی دارند. با استفاده پیشکش رومینگ خاص روشن، دیگر نیازی نیست که حجاج، سیم کارت از عربستان سعودی خریداری نمایند، بلکه می توانند با استفاده از سیم کارت روشن شان با بهترین نرخ های ارائه شده با عزیزان شان در داخل در ارتباط باشند.

 

با استفاده روشن شما عین نرخی که را که تمام شرکت های سعودی ارائه می کنند می پردازید و در موارد ذیل 25 افغانی به عنوان هزینه ثابت می پردازید:

 • تماس به افغانستان

 • تماس به یکی از شماره های محلی در عربستان

 • ارسال پیام کتبی (بین المللی و محلی)

 • هر ام بی انترنت در بدل 25 افغانی

 

فوایدی که پیشکش عمره روشن برای تان ارائه می کند:

 • بهترین نرخ های رومینگ در عربستان سعودی

 • نیاز به فعال سازی نیست

 • شماره روشن تان در دسترس است

 • می توانید همان طور که در افغانستان کریدت اضافه می کنید، به همین شکل در عربستان نیز امکان پذیر است. طریقه ازیاد کریدت از طریق ام-پیسه و به شکل الکترونیکی نیز امکان پذیر است.

 

جزئیات نرخ پیشکش عمره قرار ذیل می باشد:

بسته

امتیاز

تماس های خروجی

تماس های دریافتی

پیام کتبی

انترنت

تماس های پرداختی

موجود نیست

25 افغانی برای هر دقیقه

25 افغانی برای هر دقیقه

25 افغانی در بدل هر پیام کتبی

25 افغانی برای هر ام بی

 

فعال سازی پیشکش 499 افغانی عمره

پیام

SR را به 555 ارسال نمایید

 از طریق دایل نمودن:

1#*4*8*555* را دایل نمایید

 

شرایط و ضوابط

 1. قابل استفاده روی شبکه های مبایلی STC و Zain

 2. هزینه تماس به شماره ای از کشور سوم (غیر از عربستان و افغانستان) 175 افغانی برای هر دقیقه می باشد.

 3. بسته دریافتی 499 افغانی فقط برای سه روز مدار اعتبار است و البته فقط برای مشتریان پیش پرداخت.

 4. بسته دریافتی 499 افغانی بعد از استفاده کامل 40 دقیقه تماس دریافتی و یا بعد از ختم اعتبار سه روزه به شکل اتومات مجدداً فعال می گردد، برای لغو فعال سازی اتومات، CS را به 555 ارسال نمایید و یا #2*4*8*555* را دایل نمایید.

 5. نرخ تماس ها بر اساس هر دقیقه و استفاده از انترنت نظر به هر 10kb محاسبه می گردد.