×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش های 15 سالگی روشن

۱۵ سال همبستگی را با هم جشن میگیریم!

پیشکش های ۱۵ سالگی روشن!

برای تجلیل از پانزدهمین سالگرد روشن، ما برای مشتریان عزیز بسته های تماس و انترنت را با با نازلترین نرخ پیشکش نمودیم. حالا مشتراین میتوانند 1.5 جی بی انترنت را در بدل 150 افغانی و 1500 دقیقه روشن به روشن را در بدل 115 افغانی برای 15 روز بدست آورند.

همین حالا شما میتوانید این بسته های را فعال سازید. برای فعال سازی از جدول ذیل استفاده نمایید:

 

 بسته ها

قیمت/افغانی

منابع

فعالسازی

غیرفعالسازی

پیشکش انترنتی ۱۵ سالگی روشن

150

1.5 جی بی

A15 را به 555 ارسال کنید

DA15 را به 555 ارسال کنید

پیشکش تماس ۱۵ سالگی روشن

115

1500 دقیقه روشن

115 را به 555 ارسال کنید

D115 را به 555 ارسال کنید

 

نوت: این پیشکش ها از 15 سنبله الی 10 جدی قابل دسترس می باشد.