×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش قرعه کشی روشن

برنده جوایز بی مثال شوید!

پیشکش قرعه کشی روشن!

 

افتخار داریم که برنامه قرعه کشی روشن را بار دیگر راه اندازی کردیم!

از تاریخ 11 جدی 1398 مشتریان میتوانند ماهانه 300 افغانی مصرف نموده و چانس بردن جوایز بی نظیر ذیل را بدست آوردند:

جوایز ماه اول

تعداد برندگان

جوایز ماه دوم

تعداد برندگان

جوایز ماه سوم

تعداد برندگان

شماره طلایی تجاری

1 برنده

 شماره طلایی تجاری

1 برنده

شماره طلایی تجاری

1 برنده

10 جی بی انترنت

5 برنده

10 جی بی انترنتe

5 برنده

10 جی بی انترنت

5 برنده 

1000 افغانی کریدت

5 برنده

1000 افغانی کریدت

5 برنده

1000 افغانی کریدت

5 برنده

6000 افغانی کریدت

5 برنده

6000 افغانی کریدت

5 برنده

6000 افغانی کریدت

5 برنده

20,000 افغانی نقد

5 برنده

20,000 افغانی نقد

5 برنده

100,000 افغانی نقد

2 برنده

موبایل سامسونگ گلکسی

1 برنده

موبایل سامسونگ گلکسی

1 برنده

موبایل سامسونگ گلکسی

2 برنده

تلویزیون

1 برنده

تلویزیون

1 برنده

ایرکندیشن سامسونگ

1 برنده

سوند سیستم

1 برنده

ایرکندیشن سامسونگ

1 برنده

یخچال 2 برنده

 

مدت رقابت: این رقایت از تاریخ 11 جدی 1398 آغاز و الی تاریخ 12 حمل 1399 ادامه دارد.

چگونه میتوانم در قرعه کشی روشن اشتراک نمایم؟

 

  • برای اشتراک در قرعه کشی روشن شما باید کود LD را به ۵۵۵ ارسال نمایید.
  • شما باید ماهانه حد اقل ۳۰۰ افغانی کریدت مصرف نمایید تا برای شامل شدن در قرعه کشی واجد شرایط گردید.قابل یادآوری است که مصرف بیشتر چانس شما را در قرعه کشی بیشتر میسازد.
  • در ماه اخیر در قرعه کشی روشن دو جایزه بزرگ نقدی 100,000 افغانی همراه با سایر جوایز در انتظار شما خواهد بود.
  • 24 جایزه هرماه برای برندگان داده خواهد شد، که شامل جوایزی چون: 20,000 افغانی جایزه نقدی برای 10 برنده، انترنت و کریدت برای 10 تن از برندگان، تلویزیون، موبایل، ایرکندیشن، یخچال و سوند سیستم می باشد.