×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
ازدیاد الکترونیکی کریدت

پیشاپیش برنامه ریزی کنید تا در صدر قرار داشته باشید. ازدیاد الکترونیکی کریدت به شما کمک می کند مقدار دقیق کریدتی را که برای تماس بعدی تان نیاز دارید انتخاب نموده و آن را اضافه کنید و از مقدار آن از طریق پیام کتبی مطلع شوید.

ازدیاد الکترونیک کریدت

با ازدیاد الکترونیک کریدت، همیشه با دوستان تان در ارتباط باشید.

 

با ازدیاد الکترونیک کریدت، شما می توانید:

  • به هر اندازه که میخواهید بدون کدام هزینه اضافی به حساب خود کریدت اضافه نمایید.

  • این خدمات را در سرتاسر افغانستان به آسانی پیدا کرده می توانید. فقط کافی است به یکی از نمایندگی های روشن و یا به یکی از فروشندگان مجاز در سراسر افغانستان مراجعه کنید.‌

  • از مقدار ازدیاد کریدت حساب خود از طریق پیام کتبی آگاه شوید.

 

هزینه و مدت زمان

این مقدار از 25 افغانی شروع شده و بیشتر از آن نیز شما میتوانید کریدت اضافه نمایید.

 

برای معلومات بیشتر - به شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.