×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
کریدت کارت

با داشتن انتخاب های گوناگون، کریدت کارت های آماده روشن، راهی آسان برای ازدیاد کریدت برای سیم کارت های پیش پرداخت می باشد.

کریدت کارت ها

ما می خواهیم شما مکالمه تان را بیشتر ادامه دهید – به همین منظور ما به شما کریدت کارت را پیشنهاد میکنیم تا بر اساس نیازتان، به موبایل های پیش پرداخت خود کریدت اضافه نمایید.

 

هزینه و مدت زمان

به نزدیک ترین نمایندگی روشن یا یکی از فروشندگان مجاز مراجعه کنید:

 

ارزش

اعتبار

50 افغانی

1 ماه

150 افغانی

3 ماه

250 افغانی

6 ماه

500 افغانی

6 ماه

1,000 افغانی

6 ماه

2,500 افغانی

6 ماه

 

برای معلومات بیشتر -  به شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.