×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
انگلیسی بیاموزید

داشتن ارتباطات کلید موفقیت است. دانستن پراستفاده ترین زبان جهان می تواند شیوه زندگی شما را تغییر دهد. شما می توانید با ابزارهای صوتی مان به آسانی انگلیسی را یاد بگیرید.

انگلیسی بیاموزید

 برای یادگیری انگلیسی یک روش جالب و لذت بخش را از طریق فایل های صوتی تجربه نمایید.

 

روش فعال سازی

برای اشتراک در این خدمات، 113 را دایل نموده و رهنمود ها را تعقیب نمایید

 

فیس اشتراک - 20 افغانی در هر ماه

 

قیمت- هزینه هر دقیقه تماس 2 افغانی خواهد بود