×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
نکاتی درباره وظیفه و امتحانات

تنها داشتن شور و اشتیاق کافی نیست. برای پیشرفت، شما نیاز به دانش و مهارت دارید. اجازه دهید روشن در این راه به شما کمک نموده و نکات مفیدی را تقدیم تان کند تا در امتحانات بدرخشید و همچنین شغل مناسب پیدا کنید.

نکاتی درمورد وظایف و امتحانات

با کلپ دانشجویان روشن، حرفه تان را تقویت کنید. مشوره های دقیق، نکته های امتحانات و وظایف و بیشتر از آن را از طریق پیام کتبی به دست آورید.

 

نکاتی در مورد وظیفه تان

برای شما 2 نکته را در هر روز طبق برنامه ارسال میکند.

موضوع نکته

روز هفته

رهبری

شنبه

انگیزه و مدیریت استرس

یک شنبه

مدیریت زمان 

دوشنبه

روش ها و سیستم مطالعه

سه شنبه

تمرکز

چهارشنبه

زندگی اجتماعی

پنج شنبه

طرز بیان موثر

جمعه

 

هزینه و مدت زمان10 افغانی در هر هفته

 

روش فعال سازی  در صفحه پیام CR نوشته و به شماره 504 ارسال کنید.