×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
"خدمات "به من زنگ بزن

،اگر کریدت تان کم است، بگذارید دوستان تان با شما تماس بگیرند! این پیشکش به شما اجازه می دهد در یک روز سه بار پیام فوری برای دریافت تماس از دوستان و فامیل خویش ارسال نمایید.

به من زنگ بزن

 

با این خدمات، شما می توانید

  • درخواست تماس عاجل به هر شماره روشن بفرستید.
  • درخواست های "به من زنگ بزن" را به صورت رایگان ارسال و دریافت نمایید.

 

چگونه این خدمات را فعال کنیم:

*1* و به تعقیب آن شمارۀ تماس همکار تان و بعدا # را دایل نمایید. برای مثال:

0791234567#*1*

دوست تان پیام کتبی دریافت می کند که در آن از وی خواسته می شود تا با شماره موبایل تان به تماس شود.

 

شرایط و ضوابط

*این خدمات فقط برای مشتریان پیش پرداخت روشن قابل دسترس میباشد.

 

برای معلومات بیشتربا شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.