×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
کمک به دوستان

گاهی اوقات اتفاق می افتد که کریدت خلاص می کنید و نیاز است تا با دوستان و اعضای فامیل تان صحبت کنید. با خدمات کمک به دوستان، می توانید با عزیزان تان صحبت نموده و هزینه تماس را آنان بپردازند.

دوست تان را کمک کنید

زمانی که کریدت موبایل تان تمام شده است، این خدمات به شما این امکان را می دهد تا با یک شخص تماس گرفته و شخص دریافت کننده تماس، هزینه آن را به جای شما پرداخت نماید.

 

با این خدمات شما می توانید

  • بدون تشویش از هزینه، با دیگران به تماس شوید.
  • زمانی که قادر به ازدیاد کریدت نیستید، همچنان امور تجاری مهم تان را پیش ببرید.

 

طریقه فعالسازی

پیام کتبی

  1. "Call فاصله B- شماره طرف مقابل" را به شماره 233 ارسال نمایید
  2. زمان دریافت تماس، نام خود را ذکر کرده و آن را ثبت نمایید.
  3. شخص دریافت کننده تماس، هویت شما را تایید کرده و تماس تان را قبول می نماید.

سیستم صوتی

  1. قبل از برقراری تماس با شماره مورد نظرتان، ابتدا با شماره 233 به تماس شوید.
  2. در زمان درخواست سیستم، نام خود را بگویید.
  3. شخص دریافت کننده تماس، هویت شما را تایید کرده و تماس تان را قبول می نماید.

 

هزینه و مدت زمان
اگر تماس شما تایید شد، طرف مقابل 5.5 افغانی در دقیقه هزینه خواهد پرداخت.
اگر تماس شما رد نشد، هزینه ای محاسبه نخواهد شد.

 

شرایط و ضوابط
در صورت قبول تماس، شخص دریافت کننده آن باید در حساب خود کریدت کافی برای برقراری تماس داشته باشد.