×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
رقابت درامه

آیا رویای بردن جوایز بینظیر را داشته اید؟ با رقابت درامه روشن، شماچانس بردن جوایز رویایی تانرا بدست خواهید آورد.

رقابت درامه:

در رقابت درامه روشن اشتراک نموده و چانس بردن جوایز باورنکردنی مانند: سامسونگ نود 8، تلویزیون 32 انچ سونی و 10,000 افغانی کریدت کارت روشن را بدست آورید. به هراندازه که بیشتر به درامه ها گوش دهید به همان اندازه چانس بردن جوایز بیشتر میگردد.

برا اشتراک در این خدمات بی مانند همین حالا 323 را دایل نمایید.