×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات درامه

آیا میخواهید به فلم های مورد علاقه تان در هر زمان از طریق تلیفون تان گوش دهید؟

خدمات درامه:

آیا میخواهید فیلم و درامه های مورد علاقه تانرا در تلیفون تان در هر زمان داشته باشید؟

 

حالا شما میتوانید! ما اخیراً خدماتی را از طریق سرگرمی روشن برای شما بوجود آوردیم که با استفاده از آن حالا شما میتوانید به فیلم های افغانی، هندی، و درامه ها و فیلم های امریکایی دوبله شده به زبان خودتان گوش دهید.

خبر شگفت انگیز دیگر اینکه شما با خدمات درامه روشن چانس صحبت کردن با هنرمندان مورد علاقه تانرا دارید، همچنان شما میتوانید بیوگرافی هنرمندا را بشنوید و معلومات بیشتر درمورد آنها بدست آورید.

فقط 323 را دایل نموده و به فیلم های مورد علاقه تان را گوش دهید.

خدمات درامه

قیمت/افغانی

دقایق رایگان

مدت اعتبار

روزانه

3

20

1 روز

هفته وار 15 140 7 ورز

ماهانه

35

400

30 روز