×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
صفحه سرگرمی نامحدود
صفحه سرگرمی نامحدود

بطور آنلاین گیم بازی نموده، ویدیو ها، گیم و تصاویر مورد علاقه تانرا از طریق موبایل تان دانلود کنید.

 

صفحه سرگرمی نامحدود

 

آیا میخواهید از طریق تلیفون تان گیم دلخواه تانرا بازی کنید؟

 

بسیار خوب، ما برای شما یک خوشخبری داریم! حالا شما میتوانید در خدمات سرگرمی نامحدود روشن اشتراک نموده و بطور آنلاین گیم مورد علاقه تانرا بازی نمایید. همچنان شما میتوانید گیم ها، ویدیوها، و تصاویر را نیز دانلود کنید.

به یاد داشته باشید که به منظور دانلود گیم شما باید به انترنت دسترسی داشته باشید.

برای اشتراک کود  D/W/M را به 372 ارسال نمایید.

 

برای معلومات بیشتر از جدول ذیل دیدن کنید:

 

صفحه سرگرمی

قیمت/افغانی

فعالسازی

روزانه

3

 

کود "D" را به 372 ارسال کنید

هفته وار

10

کود "W" را به 372 ارسال کنید

ماهانه

35

کود "M" را به 372 ارسال کنید