×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پرسشهای دینی زنده

با اسلام، معنویت را به زندگی خود بیاورید! با استفاده از تلیفون های روشن تان پاسخ تمام سوالات دینی تانرا دریابید!

پرسشهای دینی:

در مورد مسایل اسلامی از علما و پروفیسوران مشهور دینی بیشتر بدانید!

از طریق خدمات اسلامی روشن، ما خدات جدید را برای مشتریان عزیز خویش پیشکش نموده ایم. حالا مشتریان روشن میتوانند با دایل نمودن 786 هفته دو روزدر روزهای سه شنبه و پنج شنبه به وعظ های اسلامی گوش داده و حتی از علمای دینی سوال نمایند. این خدمت هر روز از ساعت 8 صبح الی 5 عصر فعال میباشد. همچنان شما میتوانید با خدمات پرسشهای دینی در روزهای جمعهع از ساعت 2 بعد از ظهر الی 5 عصر به تماس شوید.