×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
رقابت میلیونر روشن
رقابت میلیونر روشن

خدمات باور نکردین دیگر برای مشتریان پیش پرداخت روشن!

 

رقابت میلیونر روشن

خدمات باور نکردنی دیگر برای مشتریان پیش پرداخت روشن!

حالا تمام مشتریان پیش پرداخت روشن میتوانند در رقابت ملیونر روشن اشتراک نموده و برنده 1 میلیون افغانی شوند.

مشتریان روشن با اشتراک در این خدمات چانس بردن 1 میلیون ربعوار (بعد از سه ماه)، جایزه ماهانه آیفون 7+ دوجایزه و جایزه هفته وار 1000 افغانی کریدت سه جایزه را بدست خواهند آورد.

مشتریان میتوانند با دایل نمودن#666* در این رقابت اشتراک نمایند. بعد از اشتراک نمودن مشتریان از طریق تلیفون سوالات را دریافت خواهند نمود. با جواب به سوالات بیشتر چانس بدست آوردن جوایز بینظیر را از آن خود سازید.

 

برای معلومات بیشتر، از جدول ذیل دیدن نمایید:

 

 

بسته ها

قیمت/افغانی

فعالسازی

روزانه

10 

کود MD را به 666 ارسال کنید

هفته وار

35 

 کود MW را به 666 ارسال کنید