×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
نغمه های تماس یا نغمه دوستان

زمانی که دوستان تان منتظر اند تماس شان را پاسخ دهید، بگذارید به آهنگ های دلخواه تان گوش دهند.

نغمه های دوستان

 

با خدمات نغمه های تماس، شما می توانید:

 • نغمۀ دوستان دلخواه تان را دانلود کنید
 • نغمۀ دوستان تان را برای یک فرد خاص، عیار کنید.
 • نغمه تماس دوست خود را کاپی کنید.
 • یک نغمۀ تماس را به عنوان تحفه به دوستان تان ارسال کنید.
 • کسی را بلاک کنید تا نغمه تماس شما را نشنود.
 • بسته نغمه های دلخواه تان را دانلود کنید.
 • صدای خودتان را به عنوان یک نغمۀ تماس، ثبت کنید.
 • نغمه تماس خود را از بین تقریبا 50000 آهنگ از بخش های مختلف انتخاب کنید. از جمله دری، پشتو، هندی، اردو، عربی، ترکی، ایرانی، تاجیکی، حمد و ثنای اسلامی، نعت ها، نشیدها و آهنگ های بین المللی

 

مشتریان همچنین می توانند لیست آهنگ هایشان را به شکل ذیل به دلخواه خود عیار نمایند:

 • تنظیم یک نغمۀ تماس اصلی
 • تنظیم یک نغمۀ تماس به یک گروه مشخص از اشخاص
 • تنظیم یک نغمۀ تماس برای یک محدوده مشخص زمانی
 • حذف یک شخص یا گروهی مشخص از اشخاص از شنیدن نغمۀ تماس
 • تنظیم یک نغمۀ تماس برای یک فرد مشخص

 برای شروع به دانلود نغمه های تماس و استفاده از خصوصیات فوق، اینجا را کلیک کنید. 

مدت زمان: خدمات نغمه های تماس، بعد از یک ماه به اتمام می رسد.

 

خدمات نغمه های دوستان 

چگونه نغمۀ تماسم را فعال یا غیرفعال کنم؟
برای اشتراک یا عدم اشتراک در خدمات نغمه های تماس، مشتریان باید طریقه های ذیل را تعقیب نمایند:

ثبت نام/ فعال سازی
از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • زبان مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
  • .برای دری کلید 1 را فشار دهید
  • .برای پشتو، کلید 2 را فشار دهید
  • برای انگلیسی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ثبت نام، کلید 1 را فشار دهید.
عدم ثبت نام/ غیرفعال سازی:
از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • زبان مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
 • برای رفتن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای دریافت کمک، کلید 8 را فشار دهید.
 • برای غیرفعال سازی خدمات نغمه تماس، کلید 1 را فشار دهید.
ثبت نام/ فعال سازی:
از طریق پیام کتبی:
 • در صفحه پیام عبارت “register” را تایپ نمایید.
 • پیام را به شماره 505 ارسال کنید.
عدم ثبت نام/ غیرفعال سازی:
از طریق پیام کتبی:
 • در صفحه پیام عبارت “cancel” را تایپ نمایید.
 • پیام را به شماره 505 ارسال کنید.
ثبت نام/ فعال سازی:
از طریق دایل نمودن:
 • 505#* را دایل نمایید.
 • برای ثبت نام، کلید 1 را فشار دهید.
عدم ثبت نام/ غیرفعال سازی:
از طریق دایل نمودن:
 • 505#* را دایل نمایید.
 • برای غیرفعال سازی، کلید 4 را فشار دهید.
ثبت نام/ فعال سازی:
از طریق صفحه وب:
 • به لینک http://ringbacktones.roshan.af . بروید.
 • روی عبارت “Register Now” کلیک کنید.
 • شماره تماس خود را وارد نمایید.
 • روی عبارت Register کلیک نمایید.

اشتراک در خدمات نغمه تماس، رایگان است. بعد از اشتراک در این خدمات، مشتری یک شماره پین دریافت خواهد کرد که از طریق آن می تواند، خدمات را موفقانه فعال و یا غیرفعال نموده و از انترنت دانلود نماید.

این خدمات برایم چقدر هزینه خواهد داشت؟

فیس اشتراک در خدمات نغمه تماس 35 افغانی می باشد و فیس دانلود هر آهنگ نیز صرف نظر از طریقه دانلود آن، 15 افغانی می باشد.اضافه بر فیس دانلود، هزینه ذیل نیز تطبیق می گردد:
 • سیستم صوتی: 5 افغانی در بدل هر 10 دقیقه
 • پیام کتبی: 2.5 افغانی در بدل هر پیام
 • سیستم دایل نمودن: 2.5 افغانی در بدل هر درخواست
 • وب: فیس اضافی اخذ نمی گردد.
برای تمام ویژگی های بالا به جدول هزینه های ذیل مراجعه کنید:

ویژگی ها

هزینه جدید

توضیحات

*کاپی کردن نغمه تماس

15 افغانی

15 افغانی برای یک بار

*کاپی کردن نغمه تماس بدون اشتراک

15 افغانی

15 افغانی برای نغمه

ثبت نام

35 افغانی

فیس اشتراک

دانلود

15 افغانی

15 افغانی برای یک بار جهت دانلود نغمه جدید

30 روز تجدید نغمه

- افغانی

بدون هزینه

فیس ماهانه اشتراک

15 افغانی

تا زمانی که خدمات از سوی مشتری غیرفعال نشود، هزینه ماهوار تجدید اتومات اخذ می گردد.

ویژگی نغمه معکوس

15 افغانی

15 افغانی یک بار برای هزینه این ویژگی اخذ می گردد

کرایه بسته موسیقی

10 افغانی

10 افغانی در هر ماه

بسته موسیقی با 5 موزیک

50 افغانی

بسته موسیقی 5 موزیک 50 افغانی/ اضافه نمودن هر موزیک به بسته موسیقی در بدل 15 افغانی

تجدید بسته موسیقی

- افغانی

رایگان

بسته موسیقی مصروف، پنج موسیقی

30 افغانی

بسته موسیقی 5 موزیک 30 افغانی/ اضافه نمودن هر موزیک به بسته موسیقی در بدل 15 افغانی

گشت و گذار در انتنرت

- افغانی

 

پیام کتبی

2.5 افغانی

2.5 افغانی در بدل هر پیام کتبی

پیام صوتی

5 افغانی

5 افغانی در هر 10 دقیقه (هزینه 11 دقیقه 10 افغانی خواهد بود)

از طریق دایل نمودن

2.5 افغانی

2.5 افغانی در بدل هر انتقال در هر جلسه – مانند پیام کتبی

موسیقی گروهی

- افغانی

این ویژگی هزینه ندارد، هزینه هر موسیقی همان 15 افغانی تطبیق می گردد

DIY

15 افغانی

15 افغانی برای هر موسیقی یک بار

GIFT Tune

15 افغانی

15 افغانی برای هر موسیقی یک بار

فیس اشتراک در GIFT

15 افغانی

اشتراک رایگان است و 15 افغانی برای موزیک اخذ می گردد

مسدود کردن نغمه تماس

5 افغانی

5 افغانی برای هر شماره در هر ماه نیاز است تا مسدود شود.

موزیک های اختصاصی گروهی

5 افغانی

5 افغانی در هر ماه برای حفظ گروه + هزینه موزیک ها نیز اخذ می گردد

موزیک های اختصاصی برای زمان

5 افغانی

5 افغانی در هر ماه برای حفظ جدول زمان بندی، هزینه موزیک ها نیز اخذ می گردد

نغمه تماس برای شرکت ها

   

فیس تنظیمات

 

برای نغمه تماس برای شرکت ها لطفا با نماینده فروشات خود به تماس شوید

چگونه نغمه های تماس را کاپی نمایم؟
مشتریان می توانند در زمان گوش دادن به نغمه تماس دیگر مشتریان، با فشار دادن کلید * آهنگ وی را کاپی کرده تا آن را برای نغمه تماس خود انتخاب کنند.
 • کاپی کردن نغمه تماس یک فرد اشتراک کننده این خدمات، 15 افغانی هزینه دربر دارد.
 • کاپی کردن نغمه تماس یک فردی که در این خدمات اشتراک ندارد، 15 افغانی هزینه دانلود به همراه خواهد داشت.
چگونه یک نغمۀ تماس را برای یک فرد مشخص تنظیم کنم؟
مشتریان می توانند یک یا تعداد بیشتری آهنگ را از لیست نغمه های خود انتخاب کرده و آن را برای شخص مورد نظر خود عیار نمایند. این آهنگ فقط برای همان شخص خاص نشر خواهد شد.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای وارد شدن به پروفایل تان، کلید 1 را فشار دهید.
 • کلید 1 را در ادامه فشار داده و بعدا کلید 3 را جهت انتخاب آهنگ برای شخص خاصی فشار دهید.
روش فعال سازی از طریق پیام کتبی :
 • در صفحه پیام موبایل خود بروید.
 • این را تایپ کنید: <مشخص ساختن شخص تماس گیرنده> "فاصله" <کود آهنگ> کود MSISDN
 • پیام را به 505 ارسال نمایید.
چگونه یک نغمۀ تماس را برای گروه مشخصی از افراد تنظیم کنم؟
مشتریان می توانند یک یا تعداد بیشتری آهنگ را از لیست نغمه های خود انتخاب نموده و آهنگ های انتخابی خود را بالای گروه خاصی عیار نمایند. مشتریان می توانند حداکثر الی 9 گروه را ایجاد نموده و 20 MSISDN را در هر گروه اضافه نمایند.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای وارد شدن به پروفایل تان، کلید 1 را فشار دهید.
 • کلید 1 را در ادامه فشار داده و جهت انتخاب گروه خاصی از تماس گیرندگان کلید 4 را فشار دهید.
روش فعال سازی از طریق پیام کتبی:
 • این پیام را بنویسید: "فاصله" <شماره گروه> "فاصله" <کود آهنگ> <ctspgcrbt>
 • پیام را به شماره 505 ارسال نمایید.
چگونه یک نغمۀ تماس را برای یک مدت زمان مشخص تنظیم کنم؟
مشتریان می توانند با انتخاب این ویژگی، آهنگ ها را از لیست نغمه های خود به طور متوالی پخش نمایند. .
مشتریان همچنین می توانند یک آهنگ را برای چارچوب زمانی مشخصی عیار نمایند:
 1. تمام روز
 2. برای یک مدت مشخص در هر روز
 3. برای یک مدت زمان خاص
 4. برای هر هفته
 5. برای هر ماه
 6. برای هر سال
روش فعال سازی از طریق پیام صوتی:
 • با شماره 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای وارد شدن به پروفایل تان، کلید 1 را فشار دهید.
 • کلید 1 را در ادامه فشار داده و بعدا جهت عیار ساختن یک آهنگ برای چارچوب زمانی مشخصی، کلید 5 را فشار دهید.
چگونه یک گروه مشخص از افراد را از لیست نغمه های تماس، حذف کنم؟
مشتریان می توانند یک یا تعداد بیشتری گروه را که اضافه شده است، حذف نمایند.

روش فعال سازی از طریق پیام صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای وارد شدن به پروفایل خودتان، کلید 1 را فشار دهید.
 • کلید 1 را برای ادامه فشار داده و بعدا برای حذف یک گروه مشخص، کلید 6 را فشار دهید.
روش فعال سازی از طریق پیام کتبی:
 • در صفحه پیام موبایل خود وارد شوید.
 • این پیام را تایپ کنید: <delspg> "فاصله" <شماره گروه>"فاصله" <کود آهنگ>
 • پیام را به شماره 505 ارسال نمایید.
چطور یک نغمۀ تماس را به عنوان تحفه به یک شخص ارسال کنم؟
مشتریان می توانند یک نغمه تماس را به عنوان تحفه برای دوستان و اعضای فامیل خود ارسال کنند.هزینه از شخص ارسال کننده به تناسب در اولین ماه این خدمات اخذ می گردد. شخص دریافت کننده این اختیار را دارد که آهنگ را قبول کرده و یا آن را رد کند.
 • ارسال نغمه تماس به عنوان تحفه برای مشتری روشن که در خدمات نغمه تماس اشتراک دارد، 15 افغانی هزینه خواهد داشت.
 • ارسال نغمه تماس به عنوان تحفه برای شخصی که در خدمات نغمه تماس اشتراک ندارد، 15 افغانی هزینه دارد.
روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای تحفه دادن یک آهنگ، کلید 2 را فشار دهید.
روش فعال سازی از طریق پیام کتبی:
 • در صفحه پیام موبایل خود بروید.
 • این عبارت را تایپ کنید: <gift> "فاصله" <کود آهنگ> "فاصله" < MSISDN >
 • پیام را به شماره 505 ارسال نمایید.
چگونه می توانم نغمه تماس دلخواه خود را ثبت کنم؟
مشتریان می توانند صدا یا موزیک خود را ثبت نموده و آن را به عنوان نغمه تماس عیار نمایند. نغمه ثبت شده جهت تایید به بخش اداری روشن فرستاده خواهد شد. اگر نغمه از سوی مدیر مورد تایید قرار بگیرد، موسیقی یا صدای ثبت شده برای تماس گیرندگان در زمان تماس پخش خواهد شد.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای نغمه های ثبت شده شخصی، کلید 3 را فشار دهید.
 • نغمه های تماس ثبت شده که مورد تایید قرار بگیرند، 15 افغانی هزینه خواهد داشت.
چگونه یک نغمۀ تنظیم کنم که نشان دهد مصروف می باشم؟
مشتریان زمانی که قادر به پاسخ دادن تماس ها نیستند، می توانند نغمه زمان مصروفیت را فعال نمایند. زمانی که نغمه زمان مصروفیت فعال شد، جایگزین نغمه عادی خواهد شد و در زمان ختم نغمه مصروفیت، نغمه تماس عادی دوباره پخش خواهد شد. مشتریان می توانند نغمه زمان مصروفیت را برای مدت زمان یک روز یا چند روز عیار نمایند.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای نغمه زمان مصروفیت، کلید 4 را فشار دهید.
روش فعال سازی از طریق پیام کتبی:
 • در صفحه پیام موبایل خود بروید.
 • این عبارت را تایپ نمایید: <bt> "فاصله" <کود آهنگ> "فاصله" <تعداد ساعت ها/روزها>
 • پیام را به 505 ارسال نمایید.
چگونه یک بسته از نغمه های تماس را فعال کنم؟
مشتریان می توانند با 22 درصد تخفیف، 5 آهنگ مورد علاقه خود را فقط در بدل 50 افغانی دانلود نمایند.
مشتریان می توانند بسته دلخواه خود را از بخش مورد نظرشان انتخاب نمایند. برای مثال، دری، پشتو و انگلیسی.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی کلید 3 را فشار دهید، برای ویژگی های خاص کلید 1 را فشار دهید و بعدا برای بسته های موسیقی کلید 5 را فشار دهید.
روش فعال سازی از طریق پیام کتبی:
 • در صفحه موبایل خود وارد شده و این عبارت را بنویسید: <downloadbox "فاصله" <شماره بسته موسیقی> و بعدا آن را به شماره 505 ارسال نمایید.
چگونه یک نغمه تماس معکوس را فعال بسازم؟
مشتریان می توانند با فعال کردن نغمه تماس معکوس در زمان تماس گرفتن به دیگران، در عوض آهنگ عادی، به آهنگ دلخواه خود گوش دهند.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای نغمه تماس معکوس، کلید 6 را فشار دهید.
چگونه یک شخص را از شنیدن نغمه تماس خود بلاک کنم؟
در صورتی که بعضی اشخاص نمی خواهند نغمه تماس شما را بشنوند، شما می توانید نغمه تماس را برای حداکثر 5 شخص تماس گیرنده مسدود نمایید.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای مسدود کردن نغمه تماس، کلید 7 را فشار دهید.
روش فعال سازی از طریق پیام کتبی:
در صفحه پیام موبایل خود رفته و این عبارت را تایپ کنید: <bcrbt> "فاصله" <msisdn>"فاصله" <msisdn>
چگونه یک آلبوم بسازم؟
یک مشتری می تواند الی 9 آلبوم را آهنگ های دلخواه خود ایجاد نماید. هر آلبوم حداکثر می تواند 10 آهنگ داشته باشد.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای آلبوم، کلید 8 را فشار دهید.
چگونه یک نغمۀ تماس را به وسیله ID پیدا کنم؟
مشتریان با وارد کردن کودهای معتبر ، می توانند آهنگ ها را دانلود کنند.

روش فعال سازی سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای دیگر ویژگی ها کلید 9 را فشار دهید.
 • برای کود آهنگ ها کلید 1 را فشار دهید.
چگونه یک نغمۀ تماس را به عنوان یک تحفه به یک گروه ارسال کنم؟
مشتریان می توانند یک آهنگ خاص را به عنوان تحفه حداکثر برای 5 شماره ارسال کنند. شخص دریافت کننده باید مشتری روشن بوده و این شخص می تواند تحفه را قبول و یا رد کند. زمانی که تحفه را قبول کند، این آهنگ به عنوان نغمه تماس وی عیار خواهد شد.

روش فعال سازی از طریق سیستم صوتی:
 • با 505 به تماس شوید.
 • برای وارد شدن به منیوی اصلی، کلید 3 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 1 را فشار دهید.
 • برای ویژگی های خاص، کلید 9 را فشار دهید.
 • برای نغمه های تماس گروهی، کلید 2 را فشار دهید.
چگونه می توانم کمک اضافی دریافت نمایم؟
از منیوی کمک، مشتریان می توانند اشتراک خود را به طور موقتی یا دائمی غیرفعال نموده و از تاریخ اتمام اشتراک خود با خبر شوند.

 

برای معلومات بیشتر: -  به شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.