×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات شبانه موبایل رادیو

ویژگی جدید خدمات موبایل رادیو در بدل پایینترین نرخ!

خدمات شبانه موبایل رادیو:

روشن اخیراً ویژگی جدیدی را در خدمات موبایل رادیو بوجود اورده است.  که به نام خدمات شبانه موبایل رادیو یاد میشود.

حالا تمام مشتریان روشن میتوانند آهنگ های مورد علاقه شانرا در بدل 3 افغانی بدست اورند. این پیشکش از ساعت 8 شب الی 6 صبح قابل دسترس می باشد. از طریق این خدمات مشتریان میتوانند به آهنگهای مورد علاقه خود گوش دهند.

 

برای فعالسازی این خدمات 244 را دایل نموده و از شنیدن آهنگ های زیبا لذت ببرید.