×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
رقابت خدمات موسیقی روشن

با رقابت خدمات موسیقی روشن جوایز اعلی را بدست آورید!

رقابت خدمات موسیقی روشن

با9009 را دایل نموده به موسیقی دلخواه خویش گوش دهید، آهنگها داونلود کنید و آنرا به دوستان خویش تقدیم کنید.


برنده مقام اول: تلویزیون 42 انچ LED
برنده مقام دوم: پلی استیشن
برنده مقام سوم: داش برقی
برنده مقام چهارم: جاروب برقی
برنده مقام پنجم: یک سیت غذاخوری 12 نفره


برنده گان جوایز به اساس استفادۀ بیشتر از این خدمات تعیین خواهند شد.
این رقابت از 19 دلو الی 25 حوت ادامه دارد.
به برنده گان این جوایز از طریق 333 اطلاع داده خواهد شد و روشن در بدل جوایز تقاضای پول ویا کریدت نمیکند.

برای معلومات بیشتر همرای نمایندۀ مشتریان ما از طریق 333 به تماس شوید و یا هم از صفحۀ فیسبوک ما www.facebook.com/roshanconnects دیدن نمایید.