×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
رقابت ذهنی روشن

آیا میخواهید برنده 500,000 افغانی شوید؟

رقابت ذهنی روشن

روشن خدماتی را از طریق تماس به راه انداخته است که شما میتوانید با دایل نمودن 8888 و یا ارسال نمودن ارسال نمودن کود QD به 8888 به این خدمات باورنکردنی دسترسی پیدا کنید. در این خدمات شما میتوانید به مجموعه از مختلف سوالات پاسخ داده و با جواب دادن بیشتر سوالات چانس بردن 500000 افغانی را در هر ماه بدست آورید.  فیس روزانه 6 افغانی قابل پرداخت می باشد.

 

رقابت ذهنی روشن

روزانه

مدت اعتبار

1 روز

قیمت

6 افغانی

دقایق

30 دقیقه