×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
کسب معلومات از طریق پیام کتبی

از داغ ترین و جدیدترین خبرهای دل خواه خود با خبر شوید!

سیستم معلومات کتبی از طریق دایل نمودن

از جدیدترین مسائل با خبر شوید.

از همه چیز لذت ببرید، از جمله:

  • آخرین خبرهای تکنالوجی
  • طالع بینی
  • نکات "آیا می دانستید"
  • پیام های صبح گاهی
  • شاعری
  • قرآن شریف
  • آخرین وضعیت آب و هوا
  • معلومات مربوط به محصولات
  •  و دنیایی از نکاتی درباره روش زندگی، فیشن، صحت و زیبایی

 

روش فعال سازی   

 از طریق دایل نمودن: #665* را دایل نموده و رهنمود ها را تعقیب نمایید.

 

هزینه

30 افغانی در هر ماه