×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
تماس های ناموفق

حالا با خدمات تماس های ناموفق شما میتوانید تماس های از دست رفته تانرا دریابید.

 

هشدار تماس های ناموفق:

خدمات هشدار تماس های ناموفق یک راه حل برای بدست آوردن و ذخیره سازی فوری تماس های از  دست رفته و تماس دوباره به دوستان آنها می باشد. برای فعالسازی همین حالا 777 را دایل کنید. 

برای معلومات بیشتر لطفاً از جدول ذیل دیدن کنید:

 

خدمات

قیمت

مدت اعتبار

فعالسازی

غیرفعالسازی

هشدار تماس های ناموفق

20 افغانی

30 روز

کود "SUB MCA" را به 777 ارسال کنید

کود "UNSUB MCA" را به 777 ارسال کنید