×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
زنگ های یادآور

آیا می خواهید روز سالگره یا هم یک ملاقات ضروری را به یاد داشته باشید؟ بگذارید روشن با موسیقی دلخواه تان به شما یادآوری نماید.

خدمات یادآوری

شما می توانید:

  • یک تاریخ و زمان را مشخص کنید تا یک تماس یاد آوری دریافت کنید.

  • آهنگ دلخواه تان را به عنوان آواز یادآور انتخاب کنید.

 

هزینه و زمان_

خدمات 

قیمت/افغانی

مدت اعتبار/روز

فعالسازی

غیرفعالسازی

روزانه

1

کود "D" را به 114 ارسال کنید

کود "UNSUB" را به 114 ارسال کنید

هفته وار

10 

کود "W" را به 114 ارسال کنید

کود "UNSUB" را به 114 ارسال کنید

ماهانه

30 

30 

کود "M" را به 114 ارسال کنید

کود "UNSUB" را به 114 ارسال کنید

 

طریقه فعال سازی:
با تماس به شماره 114 یک آواز یادآور برای خود تنظیم کنید. کافی است آهنگ خود را انتخاب نموده تا یک تماس دریافت کنید.

 

برای معلومات بیشتر: با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.